Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Pårørende

Under ser du alle tekstene som er registrert i kategorien Pårørende.

Utvalgt:

Det ergrer meg at vi skal være takknemlige

Bilde til Det ergrer meg at vi skal være takknemlige

Les mer...

Vennelaget ved Helgeseter

Bilde til Vennelaget ved Helgeseter

Første barnet kommer til Helgeseter: Grethe Larsen triller forventningsfullt sin dukkevogn på vei ned til Røde Hus, sammen med hennes foreldre og Kate Rieber (t.v). Røde hus fungerte som midlertidig bolig, inntil hovedhuset ble ferdig.

Les mer...

Foreldrelaget ved Nærlandheimen

Bilde til Foreldrelaget ved Nærlandheimen

Styret i foreldrelaget 1988. Foran fra venstre: Sigrunn Vormestad, Laura Kolbeinson, Anny Berg, Kirsten Eriksen. 2. rekke: Håkon Sagen, Ingeborg Søyland. Sistnevnte var foreldrerepresentant i styret for Nærlandheimen.

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.