Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Tredve barn flytter på åndssvakehjem i Kvæfjord, 21.04.1953

Tredve barn flytter inn på åndssvakehjemmet i Kvæfjord til nyttår.

Første byggetrinn av sentralanstalten blir realisert i 1954.

Fakta

Datering:
1953-04-21
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nordlandsposten, Bodø

        Et historisk møte på bispekontoret i Tromsø den 28. mars 1949 dannet opptakten for reisningen av åndssvakehjemmet i Kvæfjord. Representanter fra fylke, kommune, private og offentlige institusjoner kom sammen for å drøfte spørsmålet, og resultatet ble en enstemmig anmodning til Hålogaland bispedømmeråd om å ta initiativet til å opprette et pleiehjem for de av landsdelens åndssvake barn som trenger det mest.
        Det var en gigantisk oppgave bispedømmerådet påtok seg, og allerede våren 1949 ble det nedsatt en arbeidsnemnd som skulle ta seg av denne viktige saken. Først og fremst måtte det skaffes penger. Vinteren 1950 ble innsamlingen under mottoet ”Hjertesak – Samfunnssak” satt i gang, og det utmerkede resultatet ga grunn til optimisme.
        Trastad gård, den største eiendommen i Kvæfjord, ble kjøpt inn i 1951. Trastad, som i sin tid var et ærverdig herresete, har omtrent 180 mål dyrket jord, 400 mål dyrkbar mark og 13 000 mål skog. Eiendommen er ideell til formålet, og det er bestemt at åndssvakehjemmet skal bli Nord-Norges sentralanstalt for åndssvake. Fullt utbygd vil den kunne gi plass til alle landsdelens åndssvake – til sammen omkring 600 barn og voksne.
        Utbyggingen av sentralanstalten foregår i etapper. Det er gode utsikter for at første byggetrinn, som omfatter økonomibygning og to paviljonger for i alt 60 barn, vil være realisert inne utgangen av 1954. – Allerede ved årsskiftet 1953-54 regner en med å kunne ta imot de første 30 barna som skal bo på sentralanstalten.
        Åndssvakehjemmet i Kvæfjord kommer til å bli en av landets mest moderne anstalter, og først når dette pleiehjemmet er reist, vil det være mulig å løse ett av de alvorligste sosiale problemer i Nord-Norge.

Del med dine venner

Bilde til Tredve barn flytter på åndssvakehjem i Kvæfjord, 21.04.1953

Bilde til Tredve barn flytter på åndssvakehjem i Kvæfjord, 21.04.1953

Foto: Fasaden av første paviljong ved åndssvakehjemmet i Kvæfjord

Bilde til Tredve barn flytter på åndssvakehjem i Kvæfjord, 21.04.1953

Foto: Grunnplan

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.