Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

For få pleiere - tvangsbelte brukes, 07.06.1974

For få pleiere – tvangsbelte brukes

På grunn av knapp stab på Vestlandsheimen har vi måttet ta i bruk tvangsbelte for å holde enkelte pasenter i ro natten over, sier administrasjonssjef Georg Thorsen ved Vestlandsheimen, en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Hordaland og Sogn og F jordane.

Fakta

Datering:
1974-06-07
Perioder:
Før HVPU-reformen

Aftenposten

        På grunn av et stort arbeidspress har vi hatt en del gjennomtrekk i vår kanppe stab og kan vel i fremtiden komme i den situasjon at vi må drive enkelte avdelinger uten kvalifisert hjelp.
        I dag har vi omkring 350 pasienter av særlig ”tung” kategori. 204 personer er ansatt i pleiesektoren, av dem er bare 32 kvalifisert for arbeidet. Nå har fem av disse sagt opp sammen med vår eneste psykiater. Vi sliter med å få fatt i kvalifiserte folk fordi de gjerne foretrekker å arbeide med mindre press.
        - Men er det ikke allikevel drastisk å bruke tvangsbelte?
        - Jo visst, men vi har ingen annen mulighet. Dersom pleiersituasjonen hadde vært bedre, kunne dette unngås. Det hender at én nattevakt må passe på 56 personer. Hvis pasientene er urolige, må vi ty til dette for å ha forsvarlig oversikt og sikkerhet.
        En annen følge av personellsituasjonen er også at vi må begynne å legge pasientene allerede ved 19-tiden om kvelden, - en nærmest umenneskelig ordning i lyse sommerkvelder.
        Men hvis vi skulle ha fulgt budsjettrammene, måtte vi ha begynt å legge folk ved 17-tiden.
        - Har dere håp om noen snarlig bedring av personellsituasjonen?
          - Vi har planer om å annsette en undervisningsleder som skal stå for utdannelsesprogram for de ufaglærte vi er nødt til å ansette. På litt lengre sikt har vi også planer om å utvikle dette til en vernepleierskole. Vi håper dessuten at vi kan få åpnet et daghjem for personalets barn innen 1975 og tror det kan trekke faglært arbeidskraft til oss, sier Thorsen.
           Pasientene ved Vestlandsheimen tilhører den tunge kategori av psykisk utviklingshemmede med stort behov for medisisnk og pedagogisk stell og eftersyn.

                             Tvangsmilder lite brukt i Oslo.
        - Er bruk av tvangsmidler ved denne typen institusjoner en vanlig foreteelse? Aftenposten har spurt områdeoverlege Hallvard Vislie i helsevern for psykisk utviklingshemmede (åndssvakeomsorgen) i Oslo.
        - Bruk av tvangsmidler er avhengig av avdelingens størrelse og personale. I Oslo-området brukes tvangsmidler meget lite. Men også våre institusjoner har til dels for lite personale. Særlig efter at arbeidsforkortelsen fra 42 ½ til 40 timers uke ble gjennomført uten økning av personalet, er situasjonen blitt vanskelig. Det må bety en svekkelse av den service vi kan tilby våre pasienter, sier overlege Vislie.
        Avdelingsdirektør Reidar S. Bang i Helsedirektoratet sier til Aftenposten at den prekære situasjonen ved Vestlandsheimen også må sees i sammenheng med den vanskelige økonomiske situasjonene denne institusjonen har vært i. Sist høst ble et underskudd på ca. 3 millioner kroner sanert. Dette ble delvis gjort ved forhøyelse av kurpengene, delvis ved at fylket påtok seg en del av underskuddet.
        Men det har senere vist seg at institusjonen fortsatt har gått med et betydelig underskudd. Det har nylig vært et møte mellom representanter for Sosialdepartementet og fylket, og det arbeides nå for å få løst de økonomiske vanskeligheter ved Vestlandsheimen. 
        Det ble også avtalt at representanter for departementet skulle komme på ny befaring på Vestlandsheimen og være med på en gjennomgåelse av personalsituasjonen, opplyser avdelingsdirektør Bang.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til For få pleiere - tvangsbelte brukes, 07.06.1974

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.