Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Slik vil åndssvakehjemmet på Haukås se ut, 17.05.1956

Slik vil åndssvakeheimen på Haukås se ut.

Romprogrammet for 1. byggetrin er ferdig utarbeidet.

Fakta

Datering:
1956-05-17
Perioder:
Før HVPU-reformen

Morgenavisen, Bergen

        Den planlagte sentralheimen for åndsveike på Vestlandet er som kjent kalkulert til 12,5 mill. kroner for første byggetrins vedkommende i henhold til det program som er utarbeidet. Fylkestingene så vel i Sogn og Fjordane som i Hordaland har gitt uttrykk for at kostnadene etter de foreliggende planer er for høye, og man har henstillet til komiteen som har utarbeidet planene om å redusere dem.
        I et foredrag som fylkeslege Engedal har holdt på Samordningsrådets møte for en tid siden, er planene fremlagt slik som de opprinnelig var utarbeidet. 
        I januarnummeret av ”Hjertebladet” som er landsorgan for åndssvakesaken, finner vi fylkeslegens utredning. Det fremgår av denne bl.a. at man i første byggetrinn har tatt sikte på å skaffe plass for 50 lavtstående barn, for 50 lavtstående og 50 høytstående menn, respektive kvinner. Det er nå 3 hjem for åndssvake barn i området med 69 plasser.
        Hjemmets økonomibygning er planlagt slik at den kan dekke kapasiteten ved full utbugging, d.v.s. mellom 500 og 800 plasser. Administrasjonsbygningen er planlagt med tanke på utvidelse, og med hesnyn til personalboliger er planlagt overlegebolig, økonombolig, 2 familieboliger med 4 leiligheter for pleiere eventulet for assistentlegen, en større funksjonærbolig med plass for 42 personer. 7 pleiersker og 4 elever tenkes anbragt i administrasjonsbygget.
        Det oppsatte romprogram er i samsvar med kravene fra Riksarkitekten når det gjelder sengerommenes tørrelse og oppholdsrommenes samlede grunnflate i forhold til antall pasienter. I sitt foredrag sa fylkeslegen at økonomien har hindret all flotthet, og at man har måttet nøye seg med å oppfylle minimumskravene fra sentralmyndighetene.
         Det fremgår ellers av opplysningene at det forutsettes reist en barnepaviljong på 2 etasjer med plass til 26 pasienter i hver etasje. Videre 2 paviljonger for lavtstående voksne, en for menn og en for kvinner. Også den skal være på 2 etasjer med plass til 52 pasienter i hver paviljong. Dessuten er det forutsetningen at det skal bygges 3 paviljonger for høyerestående voksne, for menn og kvinner. De skal gi plass til samme antall pasienter som paviljongene for de lavtstående voksne.
        Man må regne med å skaffe plass til ca. 40 funksjonærer og betjening, deriblant oversøster og 8 avdelingssøstre.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Slik vil åndssvakehjemmet på Haukås se ut, 17.05.1956

Bilde til Slik vil åndssvakehjemmet på Haukås se ut, 17.05.1956

Slik vil Sentralheimen for åndsveike på Vestlandet som skal ligge på Haukås i Åsane se ut ifølge det oversiktsperspektiv som er utarbeidet. – Heimen skal anlegges etter paviljongsystemet og det vil få en meget vakker beliggenhet i et skogrikt terreng. Romprogrammet er ferdig utarbeidet, men som kjent har fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane funnet at byggeomkostningene blir for høye.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.