Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Sentralanlegg for åndssvake på Åkershagan? 16.10.1952

Sentralanlegg for åndssvake for Hedmark og Oppland på Åkershagan?

Spørsmålet enda på et forberedende stadium. –Kan saken løses ligger den endelige avgjørelse i hendene på de respektive fylkesting

Fakta

Datering:
1952-10-16
Perioder:
Før HVPU-reformen

Hamar Arbeiderblad

        En av de store sosiale fremtidsoppgavene her i landet er å skaffe gode anstalter og dyktig legehjelp for de åndssvake. En plan går ut på å reise større sentralanlegg i de forskjellige landsdeler, hjem som kan ta imot og behandle de vanskeligste tilfellene. De mindre hjem skal opprettholdes og drives som før.
        For en tid tilbake reiste tanken seg om samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylker ved reisningen av et slikt anlegg. I går ble saken tatt opp på et forberedende møte der fylkesmennene Nordanger og Gabrielsen, fylkeslegene i de to fylker, overlege Munch fra Statens åndssvakeforsorg, rådmann Jansen og ordførerne Hademann og Johnstad deltok.
        Hamar Arbeiderblad har vendt seg til fylkesmann Nordanger, som understreker at møtet var av rent forberedende art og at det ikke er truffet beslutninger av noen som helst art.
        Slik stillingen står i dag, er det mange ting man må undersøke, bl.a. tomtespørsmålet. Her har man festet seg ved Åkershagan som et foreløpig alternativ. Som kjent er det Vang kommune som eier dette 300 mål store område, som naturlig sogner til Stange. Både fylkeslegene og overlege Munch var enige om at en bedre og mer gunstig beliggenhet kunne ikke et anlegg som det påtenkte få.
        - Hva blir så neste skritt i denne viktige saken?
        - I første rekke må Vang og Stange forhandle seg fram til enighet om tomteområdet Åkershagan. Dessuten er det finansieringsspørsmålet. Det er nemlig slik at Staten svarer for driftsutgiftene ved slike anlegg, mens det ikke er på det rene hvordan Staten kommer inn i bildet i forbindelse med anleggsomkostningene.
        - Dette er et meget uheldig forhold, sier fylkesmannen, og legger til at noe av det første som vil bli gjort fra Hedmark og Opplands side er å bringe klarhet i Statens standpunkt ved denne side av saken. Hvis de forberedende undersøkelser åpner mulighetene for en løsning, vil spørsmålet om reisning av et sentralanlegg for åndssvake og samarbeid mellom de to fylkene bli lagt fram for og endelig avgjort av de respektive fylkesting.
        Som sin personlige mening sier fylkesmann Nordanger at han betrakter et samarbeid på dette felt som en naturlig sak. Han mener også at tiden nå er inne til å ansette en overlege for åndssvakearbeidet i de to fylkene. For tiden har de to fylkene plasert 170 åndssvake, men man regner med et plassbehov for 400.

        _ _ _

        I forbindelse med møtet i går beså deltagerne Olsrud åndssvakehjem i Vang. Der har man nå 56 pasienter, og man fikk et meget godt inntrykk av forholdene ved det vakre hjemmet.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.