Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

U.R.K.-paviljongen i Klæbu bygges for 30 barn, 30.08.1952

U. R. K.-paviljongen i Klæbu bygges for 30 barn

Byggetillatelse sikret. – Arbeidet begynner i høst

Arkitekt Bergersens planer karakteriseres som en utmerket løsning.

Fakta

Datering:
1952-08-30
Perioder:
Før HVPU-reformen

Adresseavisen, Trondheim

        Som det vil huskes har Ungdommens Røde Kors i Trondheim og Strinda gått inn for å bygge en paviljong for åndssvake barn på Klæbu Pleiehjem. Da denne anstalt er Statens, måtte den gi sitt samtykke til et helt nytt prinsipp, nemlig å tillate en humanitær organisasjon å bygge innefor Statens område. På en pressekonferanse i går ettermiddag ble det redegjort for et imponerende arbeid som alt er gjort, ja så langt er byggekomiteen kommet at en vel kan regne med å grave grunnmur i høst.
        Tilstede på konferansen i går var U.R.K.s formann Ingrid Brinchmann, byggekomiteens formann Karin Wiksén og byarkitekt Bergersen, som alt i 1943 av U.R.K. var anmodet om å gjøre forarbeider til et hjem. Og i går kunne arkitekten legge frem en ualminnelig vakker tegning og en meget hensiktsmessig plan for U.R.K.s hjem for åndssvake barn på Klæbu. 
  
                             Byggekomiteens formann redegjør.
        Uten forkleinelse for noen må vi i dag gi byggekomiteens formann all honnør for hvor klokt og praktisk hun har løst denne saken. Det er i vår ”omstendelige” tid litt av et stykke arbeid.
        Da tomtespørsmålet var løst, etter en del vansker, vedtok byggekomiteen å sende formannen og arkitekten til Oslo – til personlige konferanser med myndighetene der. 

                            Positiv konferanse hos statsråden.
        Arkitekt Bergersen og Karin Wiksén la først tegninger og planer frem for overlæge i psykiatri, Lohne Knudsen, så for overarkitekt for sykehusavdelingen hos riksarkitekten, hr. Norling – og begge uttalte sin uforbeholdne anerkjennelse av arkitektens planer. Sammen med overlæge Lohne Knudsen la man så planene frem for statsråd Aaslaug Aasland, som hele tiden har vært sterkt interessert for dette bygget på Klæbu – og for ideen om å la en humanitær organisasjon gis byggetomt innenfor Statens eiendom, under den forutsetning at Staten overtar bygget og driver hjemmet når det er ferdig. Et helt nytt prinsipp er med dette satt ut i livet. Og det kan kanskje bli en stimulans for andre humanitære organisasjoner.
        Statsråden ble ikke mindre begeistret for planene enn de andre to hadde vært. Og hun mente at her skulle man skaffe byggetillatelse hurtig. Konferansen hos Aaslaug Aasland endte så positivt som vel mulig, idet statsråden godkjente planene og gav et absolutt sikkert tilsagn om byggetillatesle. – Og nå, sier Karin Wiksén, mener vi å kunne begynne utgravningen på tomten allerede i høst. 

                              Arkitekten legger frem planene.
        Byarkitekt Bergersen la frem sine tegninger og planer på pressekonferansen i går. Paviljongen blir beliggende på Søndre Hallset på Klæbu Pleiehjems grunn. Det ser ut som bygget er plasert på en sjelden fin måte i terrenget og ligger i en sydskråning og er planlagt med en underetasje og en øvre etasje. Umiddelbart opp til barnas lekeplass ligger underetasjen, lekerom, spisestue, garderobe, toaletter. Lekeplassen ligger rett mot syd, helt usjenert og lunt. Resten av underetasjen er kjeller. Over underetasjen ligger barnas soverom i to avdelinger, som består av ett 6 sengs rom og 2-3 sengerom, videre 3 isolasjonsrom. På hver avdeling er det w.c., vaskerom, badekar, dusj, vakt og lintøyrom (det er felles for avdelingene). Bygget inneholder videre kontor, rom for besøkende, stryke- og syrom og en pen leilighet for pleiemoren (bestyrerinnen). Det er meningen at besøksrommet også kan anvendes som kontor for kurator. I underetasjen er det i forbindelse med spisestuen et mindre kjøkken. Det er i store trekk hva paviljongen vil inneholde. Den skal gi plass for 30 åndssvake barn. 

                              Finansieringen –
        Ungdommens Røde Kors i Trondheim og Strinda har selv samlet 120,000 kroner. Fra Norges Røde Kors har U.R.K. alt mottatt 100,000 kr. og av Hjelpestikkene får man 100,000 kr. ved direktør Frølich den dag det første spadestikk settes i jorden. Det blir 320,000 kroner.
        Til slutt skal vi nevne hvem som har vært byggekomite: Karin Wiksén, formann, ingeniør Harboe, viseformann, Thora Parelius, Ingrid Brinchmann, barnelæge Tønseth, Ingrid Birch og barnehagelærerinne Synnøve Aasgaard Iversen.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til U.R.K.-paviljongen i Klæbu bygges for 30 barn, 30.08.1952

Bilde til U.R.K.-paviljongen i Klæbu bygges for 30 barn, 30.08.1952

Knut Bergersens tegning av U.R.K.s paviljong på Klæbu Pleiehjem.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.