Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Helgeseter innvies i dag, 28.08.1954

Våken til fløyte – sovne til lyre

Helgeseter i Sædalen innvies i dag
30 evneveike barn får et vakkert hjem

I hvert menneske finnes muligheter. Vi skal finne frem til evnene, hvor små de enn er, og forsøke å gi barna opplæring, sier lederen av hjemmet

Fakta

Datering:
1954-08-28
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Arbeiderblad

        Vi kom inn i en stor hall, og den er ikke bare et sted hvor folk kommer og går, gjennomblafres av trekk og hutrende trekker seg tilbake til de lune stuer. Hallen pleier å ligge som interiør-brakkmark, kun for avbenyttelse til gjennomgangstrafikk. I dette huset var hallen det naturlige midtpunktet, vakker, harmonisk, glede-befordrende, samlingsstedet for alle som bor der.
        Huset med denne vidunderhallen er Helgeseter i Øvre Sædalen, et helt nytt hjem for 30 åndssvake barn. Det får sin innvielse i dag, er reist på privat initiativ, godkjent av Helsedirektoratet og får som sådant statsstøtte til driften. Vi skal kort repetere forhistorien: For to år siden var dr. Kønig, lederen av Camphill hjem for tilbakestående barn i Skottland, her i Bergen og holdt foredrag om sitt arbeid.
        Noen av dem som hørte foredraget ble så grepet av hans idéer at de satte seg i sving for å få et liknende hjem i Norge. En av dem var fru Kate Rieber, som satte seg i spissen for foretagendet. I februar i fjor ble det bevilget kr. 175 000 av G. C. Rieber og hustru født Gysins legat som en del av byggekapitalen til et slikt hjem. Ordning av byggetillatelse, godkjenning av helsemyndigheter osv. gikk med eventyrlig fart. Arkitektfirmatet Alvsaker & Vaardal Lunde fikk i oppdrag å lage tegning til huset, og allerede utpå våren i fjor ble det første spadestikk tatt. Fana kommune hadde gitt en 25 måls tomt, vakkert beliggende i Øvre Sædalen. En gang i tiden har denne grunnen tilhørt Alle-Helgens-kirken, og hjemmet fikk derav navnet Helgeseter.
        På Alle-Helgens-aften i fjor ble kranselaget holdt, og i dag er man kommet så langt at gjester kan inviteres og innvielsesfest holdes. Ved innvielsen var det taler av direktør Paul Rieber, dr. Kønig og dr. Margit Engel.

            HUSET
            ER NOE FOR SEG SELV.
        Noe alminnelig hus er Helgeseter ikke. - Arkitektene har rettet seg etter antroposofenes mening om at også slike ting som arkitektur, form og farge betyr noe for menneskesinnet. En av de ting man vil unngå er spisse og skarpe hjørner, og de akseale og bundne former.
        Dørene er ikke alminnelig firkantede huller i veggene, men avrundet med en morsom karm, det samme over vinduene. Sengene har også fått levende, rytmiske former, og spesielt har den store hallen fått en utforming som er noe utenom det vanlige. Hjørnene er avrundet, veggene r holdt i en dyp rød tone, i fondveggen er laget et vindu med den femtakkede stjerne, symbolet for mennesket, i forskjellig-farget matt glass. Denne stjernen er for øvrig blitt Helgeseters symbol og går igjen både på brevpapir og sølvtøy. Et trappearrangement i hallen fører opp til en forhøyning som kan brukes til scene, typper portierer kan dras for ytterdørene og ved trappen kan et sceneteppe trekkes for. Små detaljer som dette går igjen i hele bygget, og helhetsinntrykket er at hjemmet er blitt ualminnelis smukt og vakkert. På loftet er et lite kapell der barna kan samles, et deilig, fredelig lite rom. Belysningen er en meget viktig interiør-detalj, og på Helgeseter var de vakre og egenartede lampene noe man merket seg. De er tegnet spesielt for stedet av briten Reginald Bould som er kommet over fra Camphill for å være medarbeider ved Helgeseter.

            GAVER
            HAR STRØMMET INN.
        Siden byggingen tok til er gaver strømmet inn til stedet, og det er nå umulig å nevne med navns nevnelse alle som har bidratt til å utstyre hjemmet, komplett og vakkert. Lintøy, sølvtøy, vaskemaskin, lektrisk rulle og strykemaskin, symaskin, piano-, det er bare litt av det hjemmet er gave-utstyrt med. Helt imponerende er det at stedet allerede har fått et lite parkanlegg med planter og blomster.
        Legatet som delvis finansierte byggingen av Helgeseter er bergensk, og tomten ble gitt av Fana kommune. Derfor ble det bestemt at barn fra disse to kommunene skulle være fortrinnsberettiget til å få komme på Helgeseter. Hjemmet ledes av den norkse legen Marit Engel som har praktisert ved Camphill. I alt mener man å måtte ha en stab på 16-17 medarbeidere til å ta seg av de 30 barna. 7 av de 13 som foreløpig er knyttet til stedet har fått sin trening ved Camphill. Det er to hollendere, to briter, to isrealitter og en norsk. Det utenlandske medarbeiderne har lært seg norsk på forbausende kort tid.
        - Hittil har vi tatt imot 10 barn, og på en nær, er de alle fra Bergen og Fana. De 10 neste kommer i september, og de 10 siste ved juletider. Nesten alle er allerede tatt ut, opplyser dr. Engel.
        Til Helgeseter hører også et lite gårdsbruk. Besetningen er foreløpig en ku, en hest og noen høner som forsyner stedet med egg.

            EV AVLEGGER AV
            CAMPHILL.
        Dr. Kønig og frue, skaperne av Camphill-hjemmet i Skottland, er kommet på spesiell Norges-tur for å være med på innvielsen av dette hjemmet som må betraktes som en avlegger av deres eget. Kønigs bygger på Rudolf Steiners filosofi og læremetoder, og stratet i 1929 et hjem i Schlesien i Tyskland for tilbakestående barn. For 14 år siden kom de til Skottland og fortsatte virksomheten der. Camphill-hjemmen ligger nær Aberdee, nærmere bestemt i Dee-dalen, og har nå i alt 250 barn fordelt rundt på 12 hjem. I Syd-England er det 5 hjem med tilsammen 120 barn, og i nær fremtid åpnes et hjem i Belfast i Irland. De aller fleste europeiske land har i etterkrigsårene reist åndssvakehjem etter mønster av Camphill.

            DE FLESTE KAN LÆRE NOE.
        Dr. Kønig forteller at de barna som tas imot på Camphill er slike som myndighetene ikke er helt sikre på er mottagelige for lærdom.
Staten betaler for oppholdet for 65 pst. av barna, private for 35 pst. Det er meget gode resultater man har oppnådd. - Barna får boklig lærdom, de får undervisning i språk – fransk, tysk, gresk og latin! - . Der er skomakerverksted, gårdsbruk, bakeri, keramikkverksted og mange andre former for virksomhet.
        - Men det er noe annet enn arbeidsterapi vi driver, sier dr. Kønig. Arbeidsterapi, det drives for å holde barna beskjeftiget, men hos oss får barna se at de tingene de lager virkelig har praktisk nytte. I bakeriet f.eks. baker vi alt det brødet som de 400 menneskene på Camphill spiser. Så stor prosent som 30-40 av de barna som har vært på Camphill, og som andre kanskje ville finne det nytteløst å gi opplæring, har gått ut i normalt arbeidsliv og kan livberge seg selv.
        Helgeseter kommer i en litt annen kasus. Der skal man ta imot barn som myndighetene anser for å være uimottakelige for lærdom. –Men det er vår oppgave å vise at de er mottakelige allikevel, sier både dr. Kønig og dr. Engel. Vi tror at ethvert menneske har muligheter, og vi vil finne frem til evnene, hvor små de enn er, og gjennom systematisk arbeide trene barna til å ta imot lærdom. To av medarbeiderne på Helgeseter har lærerutdannelse.
        Det er mange andre detaljer i dagliglivet det legges brett på. Hjemmet skal drives etter familieprinsipp.
        Musikken spiller en stor rolle i terapien. Man har funnet ut at den har en beroligende virkning på barnesinnene, og spesielt er det merkelig å se hvor rolige selv de mest rastløse barna blir når det spilles for dem på lyre. Det er musikken man kan sovne til, mens fløyten er enestående når barna skal vekkes om morgenen. Og hver morgen blir de som er på Helgeseter vekket av musikk, mens lyren spilles for dem i ettermiddagstimene. 

                                                                                            Rig.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Helgeseter innvies i dag, 28.08.1954

Bilde til Helgeseter innvies i dag, 28.08.1954

En skisse av Helgesæter hjem for åndssvake barn. Det er bygget på en vakker tomt i Øvre Sædalen og innvies i dag.

Bilde til Helgeseter innvies i dag, 28.08.1954

Dr. Margit Engel som skal lede arbeidet på Helgeseter

Bilde til Helgeseter innvies i dag, 28.08.1954

Dr. Karl Kønig, grunnleggeren og lederen av Camphill

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.