Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Når anstaltene er fylt er det vår feil, 13.02.1954

Når anstaltene er fylt av idioter er det vår feil.

De har ikke fått den undervisning de er verd og har rett til.

Dr. Kønig om Helgeseters oppgaver.

Fakta

Datering:
1954-02-13
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Tidende

        I et foredrag båret av idealisme og varme redegjorde dr. Karl Kønig i går for det som vil bli hjemmet for åndssvake barn – Helgeseters oppgaver. Han oppdelte arbeidet i tre oppgaver, som alle må utføres ut fra den idealisme, som gir inspirasjon, for uten det vil oppgavene være umulige. Det er gjort alt for lite for disse barna som er handicaped, sa taleren, som pekte på at det viktigste var at de hadde følelsen av å tilhøre en familie i de institusjonene som tar vare på dem. Soverommet må være et barneværelse hvor den voksne står som sentrum og i en atmosfære av familieliv og kjærlighet, skal barna leve som et medlem av en beskyttende ring.
        Hvert av dem vet at det er forskjellig fra andre barn, at det er mislykket, men i virkeligheten forstår barnet det som blir sagt om det og føler at det ikke strekker til. Det er en frossen sjel som må tines opp og få tillit til menneskene, og føle seg sikker. Men et slikt hjem som Helgeseter kan ikke skapes på én dag, det vil ta 6-7 år, og de som arbeider der kan ikke regne med 8-timers dag, men må ta seg av barna 24 timer.
        Den andre oppgaven gjelder undervisningen, og også her må Helgeseter yte rettferdighet mot barna ved å være en skole. Ethvert barn er verd og i stand til å få opplæring, sa dr. Kønig, som mente at de også hadde rett til undervisning i rett alder og i rette tid. Hvis man berøver de tilbakestående barna undervisning, berøver man dem også sjansen til å bli medlemmer av samfunnet. Og når anstaltene er fylt opp av imbesile og idioter er det vår feil fordi de ikke har fått den opplæring de har rett på. Det er den største forbrytelse som er gjort i alle land.
        Dr. Kønig fortalte om et eksperiment som er gjort ved Camphill-skolen i Skottland, der tilbakestående barn ble satt i samme skole som normale, ikke etter mental alder, men etter normal fødselsalder. Og barna har utviklet seg til å bli medlemmer av samfunnet. De må lære et språk, å male og tegne, lese og musisere, de blir personalities og de kan føre en samtale.
Den tredje oppgaven er den helbredende, og for å oppnå det resultatet må man ha håp og tro. Taleren kom med eksempler på de enestående resultater som er oppnådd med imbesile, med døve og blinde barn gjennom den spesielle behandling, tålmodighet og kjærlighet de får ved Camphill-skolen. Denne behandling skal de også få på Helgeseter, som skal fylles av de samme idealer som har gjort arbeidet ved Camphill-skolen mulig.
        Paul Rieber takket foredragsholderen, og håpet at en norsk stab om noen år vil kunne overta det arbeid som dr. Kønig og hans hjelpere vil innlede på Helgeseter. Den store forsamling av interesserte som hadde fylt Bibliotekets sal, sluttet seg til takken med hjertelig bifall.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Når anstaltene er fylt er det vår feil, 13.02.1954

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.