Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Nytt helsepedagogisk barnehjem, 03.09.1954

Nytt helspedagogisk barnehjem
Etter mønster av kjent skotsk institutt

Fakta

Datering:
1954-09-03
Perioder:
Før HVPU-reformen

Verdens Gang, Oslo

Det er innviet et nytt helsepedagogisk barnehjem, Helgeseter utenfor Bergen. Midlene er delvis skaffet gjennom D. C. Riebers legat, og ellers er arbeidet med å reise hjemmet støttet av mange interesserte. Det er kjøpmann Paul Rieber og frue som har vært drivkraften i dette arbeidet. Hjemmet vil gi plass til 30 barn, og det ledes av lege Margit Engel.
Arbeidet er lagt opp etter dr. Kønigs prinsipper. Han har et institutt, Camphill i Skottland, som tar imot barn med utviklingsforstyrrelser. Dr. Kønig og frue var til stede ved innvielsen av Helgeseter. Selv sier han om arbeidsmetodene at de bygger på Rudolf Steiners prinsipper og de spesielle erfaringer man har gjort ved Camphill.
Overlege Ole. B. Munch har nettopp besøkt dr. Kønigs institutt og var også med ved innvielsen i Bergen. Han uttaler i en samtale med VG at en del av de prinsipper man her arbeider etter, er alment anerkjente. Det nye er at pleiemødre ved hjemmet lever helt intimt sammen med barna. De bor på Camphill til dels på samme rom som sine pasienter. På Helgeseter har de sitt rom ved siden av barnas. Men det er i deres rom plasert en barneseng. I den gruppe hver enkelt skal ta seg av, kan det være et barn som kanskje trenger særlig omhu, og pleiemødrnee har det da hos seg om natten. De går med entusiasme og så sterkt som vel mulig opp i sin oppgave. Det stilles store personlige krav til dem som skal ta seg av dette arbeidet, og sett fra barnas synspunkt er dette fortreffelig. Dr. Kønig er her i god overensstemmelse med moderne prinsipper i barnepsykiatri.
- Men jeg tror ikke at de samme prinsippene i sin helhet kan overføres til våre alminnelige institusjoner for barn med handicap, sier overlege Munch. Helgeseter har 17-18 funksjonærer til 30 barn til tross for at de skal klare seg med noenlunde samme beløp som våre andre institusjoner. Dessuten er jeg en del uenig i de rent pedagogiske prinsippene. Men jeg syns at det er meget sunt og bra at vi har fått en slik institusjon her i landet, og man kan være trygg for at holdes en høy standard.
Camphill har hovedsakelig britiske barn, men også en del fra andre land. Her er barn med cerebral parese, en del mongoloide, nokså mange tilfeller av psykoser, og også barn med utviklingsforstyrrelser etter gjennomgått hjernebetennelse. Camphill består av eiendommer som ligger helt atskilt, men det er en sentralskole for barn fra de forskjellige avdelingene. Instituttet har også en farm, pottemakerverksted og et sagbruk der de største guttene kan være beskjeftiget.
- Har De noe inntrykk av resultatene?
- Jeg har ikke hatt anledning til å gjennomgå det kliniske materiale, og det er meget vanskelig å måle resultatene. Men ved Emma Hjorths Hjem har vi atskillig av det samme belegget, og etter egne erfaringer med de vanskeligste barna kunne jeg bedømme sannsynligheten av de sykehistoriene man fortalte om, og det man da hadde oppnådd. Av dette fikk jeg bekreftelse på at det nytter å arbeide intenst med disse tilfellene. Det er ikke alle man klarer å redde ut av vanskelighetene. Overfor dem som er hardest rammet, kan man stå hjelpeløse. Men man skal ikke oppgi håpet, eller berøve noen de mulighetene som en behandling kan gi dem.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Nytt helsepedagogisk barnehjem, 03.09.1954

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.