Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Grefsrud-leiren kan ta imot 150 åndssvake barn, 30.01.1951

Grefsrud-leiren kan ta imot 150 åndssvake barn i sommer

Østfold, Vestfold og Buskerud går sammen om å utbygge leiren

Representanter for organisasjonene møtes i Grefsrudleiren 11. febr., forteller dr. Martens

Fakta

Datering:
1951-01-30
Perioder:
Før HVPU-reformen

Demokraten, Fredrikstad

        Åndssvakeomsorgen er sørgelig forsømt i Norge, men det er et gledelig tegn at stadig flere får øynene opp for at noe effektivt må gjøres for de åndssvake. I et foredrag som dr. Martens holdt i Fredrikstad Husmorforening i går, fortalte han at Sosoaldepartementet har stilt Grefsrudleiren ved Holmestrand til disposisjon for de organisasjoner i Østfold, Vestfold og Buskerud som arbeider med åndssvakeforsorgen. Det er i første rekke Røde Kors i de tre fylker som har arbeidet med saken og nedsatt utvalg til å ta seg av den. Dr. Martens er formann for utvalget i Østfold. Andre organisasjoner samarbeider med Røde Kors i denne saken, og representanter for de forskjellige organisasjoner skal møtes på Grefsrudleiren søndag 11. februar for å diskutere hvordan den best skal kunne utbygges til hjem for åndssvake. Dr. Martens sa at han trodde at det allerede i sommer ville bli mulig å ta imot 150 åndssvake barn der. Grefsrudleiren har tidligere vært samlested for Displaced Persons som er kommet fra utlandet til Norge.
        Dr. Martens omtalte i sitt interessante foredrag de mange sider som det vanskelige åndssvakeproblem har. De som arbeider med åndssvakesaken møter en mur av uforståenhet hos publikum, sa dr. Martens. Åndssvakhet er ikke en tilstand som en må skamme seg over -, det er en ulykke som har rammet familien. Det er et samlebegrep for en rekke forskjellige sykdommer eller tilstander som kan være medfødt, arvelig, oppstått ved skade i fosterliv, under fødsel, eller for tidlig fødsel, ved hjernebetendelse eller eller annen sykdom nær hjernen i de første leveår, ved svikt i hormontilgangen eller stoffskiftet. Om lag 60% er medfødt åndssvakhet, 40 % er ervervet. Åndssvakehet er mangelfullt utviklet sjelsevner, intelligens, karakter, følelse, handlings- og driftsliv blandet i den mest utrolige variasjon. Hos enkelte kan intelligensen være relativt bra utviklet, men ikke så meget at vedkommende har det kontrollerende jeg som kan beherske de øvrige karakteregenskaper.
        Mange har ikke engang prøvet å sette seg inn i hva åndssvakhet betyr. Tenk da: Hvordan ville det være hvis det var en av dine egne som var åndssvak. Alle vi som er åndsfriske og har åndsfriske barn skulle være sjeleglade for det, sa dr. martens, og prøve å se med litt forståelse på de familier som er hardt rammet.
        Innstillingen til de åndssvake har vært lite human og omsorgen for dem er et sørgelig forsømt felt. Vi har ikke en gang noen offisiell statistikk over hvor mange åndssvake det er her i landet, men regner vi prosentvis etter statistikk fra andre land dreier det seg om 7-8000 personer. Det som gjør det så vanskelig å hjelpe disse er den skrikende mangel på skikkede steder til anbringelse av åndssvake. Før krigen hadde vi bare 480 plasser i åndssvakehjem. I dag er tallet 1100 plasser, men enda er det alt for lite. Etter en regionalplan skal åndssvakeforsorgen utbygges i 7 soner med hvert sitt sentralhjem. Den vanskeligste oppgaven har Diakonforbundet påtatt seg. På Nærland på Jæren skal de bygge et hjem for voksne åndssvake i laveste gruppe. Hjemmet på Nærland skal utbygges til å gi plass til 3-500 personer, og Diakonforbundet søker kommunene om bidrag. En kommune her i distriktet hadde ikke 10 kr. å avse til Nærland-hjemmet, men bevilget i samme møte 35 000 til idretten! Så sjokkerende liten er forståelsen for åndssvakesaken. Røde Kors har bygget et hjem, Bakkebø, for imbecile barn, og mange eksempler kan fortelles til bevis for de gode resultater som er oppnådd her. Barna kommer i et ordnet miljø hvor de litt etter litt glir over fra lek til arbeid.
        Å ha åndssvake på asyl koster det offentlige 4500-5000 kr. i året for hver av dem, og vi oppnår ingen ting for der er ikke folk til å hjelpe de åndssvake til å bli nyttige mennesker. I Danmark hvor hele åndssvakevesenet er utbygget koster hver åndssvak det offentlige bare 1100 kr. per år fordi de blir tatt hånd om av dertil skikkede mennesker og opplært til å gjøre nytte for seg på den plass som måtte passe for den enkelte.
        Forplantningen hos de åndssvake er et stort problem. Det er klart at en person som ikke på noe felt kan klare seg selv i livet, heller ikke er voksen for den oppgave å være far eller mor. Når vi vet at 60% av åndssvakheten er arvelig, er det også stor fare å la dem sette barn til verden. Det eneste fornuftige var at vik fikk en lov som påbød sterilisering av de åndssvake.
        Dr. Martens avsluttet sitt foredrag med en appell til alle de tilstedeværende om å støtte de organisasjoner som skal utbygge Grefsrudleiren. Vi er takknemlig for hvert øre, men like viktig er det at flest mulig bibringes forståelsen av at saken er verd å arbeide for. Grefsrudleiren vil til å begynne med nok bli et provosorium, men vi får håpe på bedre tider slik at Grefsrudleiren kan utbygges til et permanent hjem for åndssvake.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Grefsrud-leiren kan ta imot 150 åndssvake barn, 30.01.1951

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.