Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vestfold trenger ca. 700 plasser for åndssvake, 25.01.1952

Vestfold trenger ca. 700 plasser for åndssvake før behovet er dekket

Nå er det bare anstaltplass til 724 i hele landet, forteller dr. Speilberg.

Fakta

Datering:
1952-01-25
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nybrott, Larvik

        Formannen i komiteen for åndssvakehjelpen i Vestfold, dr. Speilberg, Larvik, var en av foredragsholderne på arbeiderkvinnenes formannskonferanse i Horten mandag.
        - Han nevnte blant annet at dette å kunne løfte de åndssvake opp i lyset og gi dem de livsvillkår som de trenger i et kultursamfunn, er en oppgave som kaller på oss alle sammen. I dga har landet anstaltplass til 724 åndssvake – og det er langt igjen før man har svhjulpet vårt i dag mørkeste medisinske problem. Vestfold fylke alene trenger ca. 700 plasser før behovet er dekket. Ut fra dette vil nå fylkets humanitære og religiøse organisasjoner gå inn for å reise et hjem som kan være fylket verdig – nemlig ”Solbø” i Botne – som med tia vil bli et hjem for åndssvake fra Østfold, Buskerud og Vestfold. Våre kommunalpolitikere begynner også å få øynene opp for åndssvakesaken. Norge har vært et foregangsland for alt helsearbeid, men når det gjelder åndssvakesaken, ligger vi sørgelig langt tilbake. Åndssvakehjelpen er en statsoppgave, men Staten makter ikke alt sammen – det koster millioner av kroner – derfor må hver enkelt av oss ta fatt på oppgaven for å løse problemet i vårt fylke.
        Dr. Speilberg kom litt inn på innsamlingskampanjen – 1000,000 kroner for hvert av de tre fylkene til foreløpig utbygging av ”Solbø” – men da vi tidligere har omtalt disse planene, finner vi ingen grunn til å gjenta dette.
På grunn av en ventende utredning om saken fra departementet, kan ikke komiteen i Vestfold, som sådan sette i gang innsamlingskampanjen før til våren, men dette forhindrer ikke de forskjellige interesserte foreninger og organisasjoner å lage tilstelninger til inntekt for ”Solbø” – åndssvakesaken er en sak som angår oss, og der er plass for alle som har hjertevarme, sluttet herr Speilberg.
        Fru Marie Skau mente det måtte gå an å få støttelag rundt i fylket som samlet inn penger.
        Hun ønsket at kvinnene måtte ta saken opp – hver på sitt sted. Selv lovet hun å legge saken opp til drøftelse i utvalgsmøte og sendere ta det opp på kvinnekonferansen i mars måned.
        Fru Ruth Thomassen slo på muligheten av å arrangere et stort ”åndssvakemøte” hvert år i lilhet med ”kreftmøte”.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Vestfold trenger ca. 700 plasser for åndssvake, 25.01.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.