Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vestfold har ca. 700 ånds- og evnesvake, 24.01.1952

Vestfold har ca. 700 ånds- og evnesvake

”Solbø” kan bare ta imot 50 i dag.

Ny paviljong ferdig i februar

Fakta

Datering:
1952-01-24
Perioder:
Før HVPU-reformen

Larvik Morgenavis

        På åndssvakehjemmet ”Solbø” i Botne bor det i dag 50 barn i alderen 5-13 år. De hører alle til de dypest åndssvake, de som før de kom til ”Solbø” – helst tilbrakte dagen innen hjemmets fire vegger og sjelden var utenfor. På ”Solbø” har de nå god tumleplass, og de riktig boltrer seg utendørs og stortrives. Man merker at det har foregått heldige forandringer med de fleste barna siden de ankom ”Solbø”. Her er de plassert i sitt rette miljø. – Hjemmets ledelse er utmerket, og barnas sunnhetstilstand betegnes som utmerket.
        Formannen i Komiteen for åndssvakehjelpen i Vestfold, doktor Speilberg, Larvik, opplyser på vår henvendelse at det arbeides ivrig for å få utvidet ”Solbø”. Således vil det i februar bli innviet en ny paviljong med plass til ytterligere 50 barn. Dette er et skritt på veien, men man har ennå langt igjen før målet er nådd.
        - I dag har Norge åndssvakehjem med plass til 724 personer, og det trengs adskillig flere før man har avhjulpet vårt i dag – mørkeste medisinske problem. 1 ¼ prosent av landets befolkning er ånds- eller evnesvake. Vestfold fylke trenger alene ca. 700 plasser før behovet er dekket.
”Solbø” åndssvakehjem er først og fremst beregnet på barn fra fylkene Østfold, Buskerud og Vestfold. Statan har – i følge lov av 1949 som gjelder pleie, vern og opplæring av åndssvake – påtatt seg driften. Man regner dog med refusjon fra de forskjellige kommuner.
        Man håper nå på økonomisk støtte til utbygging av ”Solbø” og planlegger en innsamlingskampanje. Da saken først skal behandles i departementet, kan ikke komiteen i Vestfold sette i gang kampanjen før utpå vårparten, men det forhindrer ikke at de forskjellige interesserte foreninger og organisasjoner kan lage tilstelninger til inntekt for ”Solbø”. Åndssvakesaken angår oss alle og støtte trengs.
        Under innsamlingskampanjen håper man å få inn 100 000 kroner i hvert av de tre fylkene, Østfold, Vestfold og Buskerud. Lar det seg gjøre, vil man forsøke å få bygget paviljonger for hvert fylke, f. eks. en Vestfoldpaviljong med plass til 50 åndssvake barn.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Vestfold har ca. 700 ånds- og evnesvake, 24.01.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.