Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vestlandsheimen grunnlegges med smell og maskiner, 15.10.1959

Vestlandsheimen for åndssvake grunnlegges med smell og maskiner

Fakta

Datering:
1959-10-15
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergen Arbeiderblad

        Der Vestlandsheimen for åndssvake skal ligge, På Haukås i Åsane, er det meget uryddig. Noe annet er heller ikke å vente, for der har boremaskiner og dynamitt, gravemaskiner og bulldozere alt herjet lenge, så lenge at et stort område minner mest om krig og bomber og elendighet. Men det er som et gammelt ordtak sier – ”det må bli verre før det kan bli bedre”. Når dynamitten og maskinene har fått arbeide ennå en tid, blir det nok fint der ute – meget fint.
        Hovedveien frem til feltet er nesten fedig, og en del av stikkveinettet helt ferdig. Langs hovedveien – ja, ellers også – ligger svære grøfter og gaper etter vann-, kloakk-, telefon- og kraftledninger. Hovedvannledningen er forøvrig langt på vei på plass. Når ledningen er på plass, kan grøftene fylles igjen og hovedveien gjøres helt ferdig.
       Og grunnarbeidet er fullt i gang for administrasjonsbygget, økonomibygget og barnepaviljongen. Grunnarbeidet er for øvrig såvidt påbegynt for tre andre paviljonger også, forskallingen til administrasjonsbygget er snart på plass (midt på bildet), og i skogkanten bores det etter vann. Ett hull på ca. 70 meter er slått, det ga knappe to tusen liter i timen, men det er for lte, så nye hull må bores.
        Og mens alle disse arbeidene pågår, forbereder byggenemnden anbudsinnbydelser for de videre byggetrinn – f.eks mur- og tømmerarbeidene, elektriske installasjoner, maling og meget annet som skal gjøres i tur og orden.
      Og formannen i byggenemda, fylkeslege Knut Engedal, håper at første byggetrinn – det arbeidet som nemda har fullmakt til å få utført – skal være ferdig om ca. tre år heretter. Da vil 260 åndsveike fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane endelig få et hjem som passer akkurat for dem, dermed vil også mange private hjem i byen og de to fylkene bli fritatt for en veldig byrde. Av de 260 plassene blir 52 for barn.
        Og så håper vi – sier fylkeslege Engedal til slutt – at det ikke må gå så lang tid for nok en barnepaviljong for 50 á 52 barn står der. Og en ting til: Innsamlingen til Vestlandsheimen for åndssvake fortsetter i fylket mitt – i Hordaland. Det er Fylkesnemnda for åndsveikeomsorga i Hordaland som er innsamlingsnemnd.
        Vi nevnte at maskinene gjør arbeidet der ute, men det er nå bare delvis sant, da. ”Bak” maskinene står ca. femten mann, alle sammen særlig kvalifisert for sin del av jobben, enten det nå er å bore, kjøre bulldozer eller minere osv. Og oppsynsmann er er Ludv. Kruger fra Fusa.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Vestlandsheimen grunnlegges med smell og maskiner, 15.10.1959

Bilde til Vestlandsheimen grunnlegges med smell og maskiner, 15.10.1959

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.