Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Prekær pleiermangel ved Vestlandsheimen, 09.03.1972

Prekær pleiermangel ved Vestlandsheimen

Personalet bor i nye pasient-paviljonger til 12 millioner!

Fakta

Datering:
1972-03-09
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Arbeiderblad

        I to nye pasient-paviljonger ved Vestlandsheimen for åndsveike på Breistein er 48 av 62 sengeplasser allerede opptatt av personalet ved hjemmet. En tredje paviljong – også for pasientene – vil stå ferdig med det aller første, men på grunn av den nærmest katastrofale mangel på faglærte pleiere har man heller ikke håp om å få ta denne paviljongen i bruk til sitt egentlige mål med det første. Til sammen gir de tre paviljongene 98 – 100 sengeplasser, hvorav kun 16 pr. i dag er tatt i bruk av pasientene! Det har kostet 12 millioner kroner å bygge disse paviljongene.
        - Det stemmer at paviljongene egentlig er tenkt til pasientene, men inntil det nye hybelbygget for presonalet blir tatt i bruk er vi nødt til å ha personalet boende i paviljongene. Det er en kamp for å få faglærte pleiere i dag, og for å beholde dem må vi tilby skikkelig husvære. Vi kan ikke unnvære det personalet som bor i paviljongene. Situasjonen er prekær nok som den er med ca. 50 – 60 personer på ekspress venteliste!
        Det er økonomisjef Kaare Nøttaasen ved Vestlandsheimen som sier dette til Bergens Arbeiderblad. Tirsdag brakte vi en melding om at Røde Kors Sykehjem på grunn av mangel på kvalifiserte pleiere ikke kunne ta i bruk nye avdelinger. Ved Vestlandsheimen – som ved de fleste andre helseinstitusjoner – er det også prekær mangel på pleiere . så prekær at man må bruke pasientplassene til personalet. 12 millioner kroner har de tre paviljongene Ved vestlandsheimen kostet. Inkludert svømmehall og gymnastikkbygg er byggekostnadene på 20 mill. kr. Hybelbygget skulle ha stått ferdig parallelt med paviljongene, men er blitt forsinket , og vil ikke være innflyttet før i april neste år – mer enn 2 år etter at den første paviljongen sto ferdig. I dag bor det 32 av personalet i en av paviljongene, 16 pasienter og 16 fra persoanlet i en annen. Den tredje paviljongen er ennå ikke innflyttingsklar.
        Det skal legges til at i to av paviljongene drives det barnehage, skole og verksted for pasientene i sokkeletasjen.
         Administrerende overlege ved vestlandsheimen, Olav Bjordal sier til Bergens Arbeiderblad:
        - Selv med 72 hybler i det nye hybelbygget vil ikke vårt behov for personalboliger være dekket. Boligmangelen hindre oss i å få kvalifisert personale. Ikke engang for de ledende stillingene er vi fullgodt bemannet. Derfor arbeider vi bl.a. med familieleiligheter, og et av våre største ønsker er at det må komme flere utdannelsesplasser. Det hjelper ikke at vi kunne fylle alle de nye paviljongene med pasienter den dag i morgen når vi ikke har pleiere til å ta seg av dem. Selvfølgelig kan vi også bruke ufaglærte, men vi er nødt til å ha kvalifisrte pleiere til å lede arbeidet.
        - Hvem kan klandres for denne situasjonen?
        - Jeg tror ikke det er mulig å finne en syndebukk, og en ting er sikkert: Det er ikke forsømmelse fra vår side som er skyld i denne situasjonen.
        Når det gjelder utdannelsesmulighetene kan jeg nevne at vi har fire vernepleierskoler i Norge i dag. Disse uteksaminerer 40 pleiere i året. Det tallet er altfor lavt.
        - Sikkert er det at situasjonen er meget presset, sier overlege Olav Bjordal. – Det absolutt høyeste mål vi kan sette oss for de nærmeste månedene er å etablere 16 nye pasientplasser. Vi kunne trenge 250, minst. At vi har liten kapasitet i forhold til det reelle behov går dessverre ofte utover de pårørende til spesielt pleietrengende personer som ikke får plass her, sier Bjordal.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Prekær pleiermangel ved Vestlandsheimen, 09.03.1972

Bilde til Prekær pleiermangel ved Vestlandsheimen, 09.03.1972

En av de tre nye pasient-paviljongene på Vestlandsheimen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.