Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Aandssvakehjemmet for Nord-Norge, 21.12.1952

Aandssvakehjemmet for Nord-Norge

Fakta

Datering:
1952-11-21
Perioder:
Før HVPU-reformen

Lofotposten

               Til
               Borge og Valberg menigheter

        Da vi i sommer var på bispemøtet i Narvik, ble det opplyst at det i menighetene i Hålogaland er blitt samlet inn et så stort beløp at man kunne kjøpe Trastad gård i Kvæfjord til hjem for åndssvake. De nødvendige byggearbeider vil bli satt i gang så snart som råd er.
        Fru Domprost Wiig, som har vært den drivende kraft i innsmalingsarbeidet, opplyste at det enda er en del ting som mangler, blant annet sengetøy til barna på det nye hjemmet. Derfor kom hun med det forslag at alle deltakerne på møtet skulle oppfordre alle i sine menigheter til å gi en neve ull av hver sau til dette formål.
        Jeg vil med dette bringe denne oppfordring videre til alle i Borge og Valberg. Av forskjellige grunner ble det ikke noen riktig fart over innsamlingsarbeidet i fjor i vår menighet – desto mer bør vi være flittige til å gi av det vi har nu.
        Ullen kan leveres til underskrevne eller til læreren i kretsen. På forhånd takk for den imøtekommenhet som vi regner trygt med. Om noen vil gi mer enn det vi ber om, så er dette desto mer gledelig.

                                                          Robert Kirkerød.

Del med dine venner

Bilde til Aandssvakehjemmet for Nord-Norge, 21.12.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.