Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Rostadheimen på Garnes bygger ut for en ny «familie», 14.06.1974

Rostadheimen på Garnes bygger ut for en ny «familie»

Fakta

Datering:
1974-06-14
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Tidende

        Det skjer store ting for tiden på Rostadheimen på Garnes, hjemmet for psykisk utviklingshemmete som hittil har hatt bare 6 gutter i «familien». Nå bygges det nytt på den naturskjønne tomten mot Sørfjorden for å gi plass til en ny familie på 4 piker og 2 gutter foruten nye skolelokaler og verksted for å kunne gi ungdommene sysselsettingstilbud etter endt skolegang. Byggeomkostningene for det nye hjemmet er hittil beregnet til ca. 1 mill. kroner. Rostadheimens gamle hus skal moderniseres og institusjonen har fått ny båt med påhengsmotor og en pengegave på 20.00 kroner til utstyr til det nye hjemmet og som har gjort det mulig å opparbeide en god badestrand for Rostadheimens beboere.
        I 6 år har ekteparet Nysæther bestyrt Rostadheimen, som drives av en stiftelse med Storetveit og Birkeland Røde Kors' Barnehjelp som fast støtte. Dessuten har hjemmet fått en venneklubb i Arna Lions Club, som årlig holder «Arna-messen» og i år har gitt både båten og de 20 tusen kronene.
        Det er de såkalte «Pluss-Hus» som reises på Rostadheimen som de første i landet – et typehus tegnet og konstruert av arkitekt Vaardal-Lunde, og som med sin spesielle fleksible konstruksjon vil være lett å bygge på når behovet melder seg.
        - Dette er er forsøk som både myndighetene og vi føler med interesse. Vi for vår del øyner allerede de mange funksjonelle muligheter de to sammenhengende husene som bygges her, vil få, sier bestyrer Nysæther. Guttene våre har deltatt en del i tomtearbeidet og føler ivrig med i hva som skjer fra dag til dag. De gleder seg også svært til å få en ny familie på gården. Denne får sitt eget bestyrerpar og skal ha sin egen husholdning mens skolen drives felles.
        Nybygget får en grunnflate på 430 kvm. Tomteutgravingen tok til i slutten av januar i år og bygget skal etter planen være kommet under tak i juli og stå ferdig til bruk til høsten.
        - Vi er alle sammen svært glade for båten og pengegaven vi nå har fått, sier husmor Aslaug Nysæther. Den gamle båten var blitt svært skrøpelig, men kan settes i stand. Vi har god bruk for et par båter så ivrige som guttene våre er til å fiske og ta turer på sjøen. For tiden er de for øvrig i full gang med våronn i kjøkken- og bærhagen, som vi har fått ved at vi har fått leie et mål av bøndene her omkring. Alle sammen deltar også i vedlikeholdet av hagen og tomten og i hus- og kjøkkenarbidet ved siden av undervisningen der de også har musikktimer og gymnastikk. 

                                                                                             Ruth

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Rostadheimen på Garnes bygger ut for en ny «familie», 14.06.1974

Bilde til Rostadheimen på Garnes bygger ut for en ny «familie», 14.06.1974

Det gjelder å holde orden på tomten under byggingen på Rostadheimen og Asbjørn, Gunstein, Steianr, Tore og Dagfinn tar i et tak med når det trengs.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.