Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Stopp utbyggingen av Vensmoen! 22.02.1974

Stopp utbyggingen av Vensmoen!

Fakta

Datering:
1974-02-22
Perioder:
Før HVPU-reformen

Fremover

        Jeg har med interesse lest reportasjen i «Fremover» om Vensmoen som er et hjem for psykisk utviklingshemmede.
        Bestyrer V. Nome opplyser at i løpet av 1975 vil det være plass for 250 klienter ved institusjonen. Og i omtalen finner en mange fine trekk ved institusjonen Vensmoen, som vel, får vi tro, bidrar til å øke samfunnets forståelse for denne minoritet.
        Når jeg finner grunn til å gripe til pennen, er det ikke minst fordi bestyrer Nome bebuder at institusjonen i 1975 vil kunne ta i mot 250 pasienter. Det er et skremmende tall, og planen bør stoppes. Det vil være helt uansvarlig om en slik utbygging blir realisert. Jeg våger den påstand at skal dette skje, vil institusjonen i sitt opplegg og som system betraktet, representer en mentalhygienisk høyst betenkelig situasjon for de som skal være der.
        For med synes institusjonen Vensmoen allerede å være i største laget med sine 96 elever. Det er helt opplagt at Vensmoen allerede er for stor til at man kan ta de tilstrekkelig individuelle hensyn og utøve den fleksibilitet som er nødvendig. All psykologisk forskning har i de senere år slått klart fast at et stort klient-tall pr. voksen tillater på ingen måte det minimum av personlig kontakt mellom voksne og klientene som en mener er nødvendig for en sunn personlighetsutvikling.
        Som det går frem av reportasjen har Vensmoen et relativt sett godt forhold til sin omverden og samfunnet i Saltdalen. Men tross det er jeg skremt over å lese at man skal kunne motta 250 pasienter i 1975. I dag har mange, ikke minst foreldreforeningene, fått øynene opp for at de store gigant-institusjonene er svært uheldig, og bør bekjempes. Det bør gå i retning av småhjem for psykisk utviklingshemmede, og disse bør legges til den region hvor klienten vanligvis hører hjemme.

        Jeg har to spørsmål som jeg gjerne vil ta opp i denne forbindelse, og de retter jeg til fylkeslegen i Nordland og skolemyndighetene.

        1.Syns virkelig fylkeslegen at det er en forsvarlig utbygging som nå  skal skje ved Vensmoen?
 
        2.Hvis han mener det er det, hav grunner det seg på, og har man vurdert mulighetene for utbygging av småhjem?

        Jeg foreslår følgende: At man tar planene om utbygging av Vensmoen hjem for psykisk utviklingshemmede opp til revurdering, og eventuelt stopper de videre planer.

        Det er både umenneskelig og i utakt med tiden å bygge slike gigant-institusjoner. Nå må man stikke fingeren i jorda og se hvor man står. Det kan da ikke være sant at Vensmoen skal utbygges med 250 plasser?

                   Bardu 20. februar 1974
                                           Ola Ødegaard

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Stopp utbyggingen av Vensmoen! 22.02.1974

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.