Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Foreldreseminar på Vensmoen. 20.06.1973

Forelsdreseminar på Vensmoen

Fakta

Datering:
1973-06-20
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nordlands Framtid

        Vensmoen foreldreforening var i tiden 15. - 17. juni samlet til foreldrekonferanse/seminar. Konferansen samlet omkring 120 foreldre og var derfor av praktiske grunner lagt til Fredheim folkehøgskole.
        Konferansen som ble ledet av formannen i Vensmoen foreldreforening Jan Danielsen, ble innledet med at flere foreldre hadde innlegg med tittel: «Hvordan er det å være foreldre til psykisk funksjonshemmede barn?» Senere holdt psykolog Josef Egeland foredrag under tittelen «Om å bli, og litt om å være foreldre til funksjonshemmede barn». Både dette foredraget og foreldrenes innlegg hadde innhold som ga mange svar på spørsmål som alltid vil dukke opp hos den som har hatt, eller som har den vanskelige oppgaven å være far eller mor til et psykisk funksjonshemmet barn.
        Det var også foredrag om Vensmoens plass i fylkets helsetjeneste og om helsevern for psykisk utviklingshemmede på landsplan.
        Om kvelden var det valg, og tre av styrets medlemmer ble etter loddtrekning tatt på valg. Styret har denne sammensetningen: Jan Danielsen, Mo i Rana, Marit Skagøy, Bodø, Sonja Johansen, Mosjøen, Jorun Jensen, Mo i Rana, Rolf haugland, Lurøy, Jorun Andersen, Meløy og varamann Sigurd Nylund, Meløy. Styret vil senere konstituere seg.
        Lørdag ble behandlingstilbudet behandlet generelt, og spesielt ble Vensmoens tilbud presentert. Ettermiddagen var skolens dag der elever og lærere presenterte seg for foreldrene gjennom opptredener av mange ulike slag. Om kvelden var foreldrene samlet til festsamvær, der de blant annet fikk se lysbilder fra pasientenes Spaniatur i mai.
        Søndag ble avsatt til kontakt med avdelingene på Vensmoen. Foreldrene kunne ta opp sine spesielle problemer med de som til daglig har tilsyn og stell av deres barn. Mange av barna skal også reise hjem på ferie, og de siste forberedelser til dette ble også gjort før seminaret ble avsluttet.
        Vi fikk ved slutten av seminaret en samtale med Jan Danielsen som i siste periode har vært formann i foreldreforeningen og som fremdels er med i styret. Vi ba han nevne noen av de viktigste sakene som foreningen arbeider med.
        -  Vi arbeider med å skaffe et feriested for de av pasientene på Vensmoen som ikke har noen pårørende å reise til i feriene. Her har vi konkrete planer om å kjøpe en eiendom på Skjerstad, «Kalvhagen», som ligger like ved Graddstraumen og byr på rike friluftsmuligheter, samtidig som områdene naturlig avgrenses. Kjøp her er imidlertid avhengig av om vegvesenet bestemmer seg for å bygge bro over fjorden på dette stedet. I så fall kan ikke stedet brukes til annet formål. Avgjørelsen om dette spørsmålet ventes til våren. En begynnelse på finansieringen er allerede gjort idet vi fikk et overskudd på et lotteri i vinter på nesten 50 000 kroner.
        I denne forbindelse vil ikke Danielsen unnlate å nevne at det nå er naturlig for de i Nordland som vil støtte arbeidet for de åndssvake å sende inn gaver direkte til Vensmoen eller gjennom foreldreforeningen. En fullstendig deling mellom Trastad og Vensmoen vil antakelig skje ved årsskiftet.
        Gjennom foreldreforeningen har pasientene på Vensmoen fått flere store aver siste året. Spesielt kan en nevne farge-TV og uteleker for barnehage.
        Til slutt vil Jan Danielsen ytre ønske om at flest mulig av de pårørende til Vensmoens pasienter vil slutte seg til foreningen som medlemmer. Medlemstallet for 1972 var 83, men interessen for foreningens arbeid er voksende og en har derfor et berettiget håp om at tallet vil stige. Interesserte pårørende kan nå Danielsen over telefon (078) 50 595 Mo i Rana.

                                              Knut Steinar Pedersen

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Foreldreseminar på Vensmoen. 20.06.1973

Bilde til Foreldreseminar på Vensmoen. 20.06.1973

Foreldre og pasienter i samtale utenfor Vensmobygningen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.