Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Utbygging for 4 mill. ved Vensmoen. 17.02.1973

Utbygging for 4 mill. ved Vensmoen-hjemmet

6 nye pleiepaviljonger påbegynnes i vår

Fakta

Datering:
1943-02-17
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nordlands Framtid

       Sykehusnemnda i Nordland anbefaler i et vedtak at de reviderte tegninger for pleiepaviljonger ved Vensmoen hjem for åndssvake blir godkjent og ber om at departementet må godkjenne plasseringen av dem på Vensmoens grunn.
        Nemnda anbefaler at Nordland fylkeskommune overfor et konsortium av 31 sparebanker i Nordland v/Bodø Sparebank garanterer for et gjeldsbrevlån på inntil 4 millioner til utbygging av Vensmoen.
        Det anbefales at man overfor Bodø Sparebank garanterer for byggelån inntil 4 millioner kroner.

        Av villkår for garantien nevner nemnda blant annet at bygging av paviljongene ikke settes i gang før finansiering av inventar- og utstyrsanskaffelsene er ordnet og planene for pleiepaviljongene er godkjent av Helsedirektoratet. Det tas opp drøftinger med stiftelsen Nord-Norges Åndssvakehjem, Trastad og Vensmoen, om en utskilling av Vensmoen som frittstående institusjon.
        Utbyggingsplanen for Vensmoen omfatter seks paviljonger med 96 pasientplasser. Dette tilsvarer en pris på ca. 40 000 kroner pr. Sengeplass og ca. 1 700 pr. Kvm. Samlet brutto areal pr. Paviljong er på 395,5 kvm.
        Sykehussjefen anfører i saksframstillingen at det haster med å komme i gang med utbyggingen på Vensmoen, dersom man vil dra nytte av overgangsbestemmelsene i sykehusloven når det gjelder institusjoner under helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Man bør derfor ta sikte på en behandling av søknaden om garant slik at arbeidene kan komme i gang i vår.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Utbygging for 4 mill. ved Vensmoen. 17.02.1973

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.