Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vensmoen sanatorium blir pleiehjem for åndssvake. 26.02.1966

Vensmoen sanatorium blir pleiehjem for åndssvake

Ombygging for 850 000 kr. bekostes av staten

Fakta

Datering:
1966-02-26
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nordlandsposten

        I løpet av året skal pasientene ved Vensmoen sanatorium i Saltdal overføres til den nye lungeavdelingen ved Bodø Sykehus. Dermed blir Vensmoen sanatorium frigjort til andre formål, og Sosialdepartementet har nå tilbudt eierne av Trastad Åndssvakehjem sanatoriet med påfølgende eiendom til pleiehjem for Trastad. Den delvise ombyggingen vil koste ca. 850 00 kroner, og utgiftene skal bæres av Staten.
        Biskop H. E. Wisløff opplyser til Nordlandsposten at Sør-Hålogaland bispedømmeråd på møte torsdag med glede tok imot meddelelsen om tilbudet og vedtok å anbefale at Vensmoen sanatorium knyttes til Trastad. Biskopen poengterer imidlertid at den endelige avgjørelse i saken vil Trastads forstanderskap måtte ta.
        - Det er meningen at Vensmoen sanatorium skal være en egen åndssvakeinstitusjon for Nordland, med et pleiehjem underlagt Trastad. Dermed blir det Trastad som selv bestemmer hvem som skal overflyttes til det nye pleiehjem for å få frigitt plass på sentralinstitusjonen for barn som trenger behandling, sier biskop Wisløff, og peker på at det i dag er mellom 300 og 400 åndssvake barn i Nordland som står på venteliste til åndssvakehjem. Det vil derfor i høy grad være nødvendig å få frigjort plasser på Trastad for nye pasienter. Trastad er i dag utbygget med helt moderne terapivadeling.
        Vensmoen sanatorium skal stå under samme forstanderskap og styre som Trastad åndssvakehjem, men det kan muligens komme på tale med et engere arbeidsutvalg, sier biskop H. E. Wisløff til slutt.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Vensmoen sanatorium blir pleiehjem for åndssvake. 26.02.1966

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.