Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vensmoen omlegges til åndssvakehjem på nyåret. 16.11.1965

Vensmoen omlegges til åndssvakehjem på nyåret.

Trastad skal drive «hjemmet» etter nyetableringen

Fakta

Datering:
1965-11-16
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nordlands Framtid

        Alt en gang utpå nyåret håper sosialdepartementet å komme i gang med nyorganiseringen sanatorium i Saltdal som skal bli åndssvakeheim i Nord-Norge. Departementet arbeider med saken, og en finansieringsplan for omleggingen fra tuberkuloseanstalt til den nye funksjon foreligger også, opplyste sosialminister Egil Aarvik i Stortinget mandag. Denne planen er meget gunstig og vil innebære en suksessiv omlegging som departementet håper vil skje uten problemer for hverken de ansatte eller andre som er knyttet til institusjonen.
        Det er planen at Trastad åndssvakeheim i Troms skal drive Vensmoen etter nyetableringen, og fra ledelsen ved Trastad er omleggingen møtt med positiv velvilje, opplyste Aarvik.
        Erling Engan, (SP), Nordland, som tok opp saken i forbindelse med bevilgningen til tuberkulosestellet, hevdet at nedleggelsen av sanatoriet hadde vakt en viss uro blant de ansatte og i bygda. Engan framholdt at det i årenes løp var brukt betydelige summer til restaureringen av Vensmoen sanatorium og roste overlege Jahr for hans gode arbeid.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Vensmoen omlegges til åndssvakehjem på nyåret. 16.11.1965

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.