Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Trastad 10 år i sommer, 10.07.1964

Trastad 10 år i sommer

Det halve behov for åndssvakeomsorg i Nordland, Troms og Finnmark dekket

Fakta

Datering:
1964-07-10
Perioder:
Før HVPU-reformen

        Nord-Norges Åndssvakehjem på Trastad fyller ti år, og institusjonen kan med de foreløpige år se tilbake litt av et skippertak innen et forsømt felt i landet vårt, omsorgen for våre åndssvake.
        Ved krigens slutt disponerte man her i landet ikke over mer enn de to statens hjem. Emma Hjorts hjem i Bærum og Klæbu hjem utenfor Trondheim. Med stort overbelegg kunne disse to institusjonene ikke gi plass for mer enn 495 pasienter, og oppholdet måtte betales av de pårørende eller av forsørgervesenet.
        I 1949 fikk vi loven om hjem som tar i mot åndssvake til pleie, vern og opplæring. Loven sikret disse hjemmene økonomisk, idet staten garanterte alle utgifter under opphold og reiser til og fra godkjente hjem.
        Tre år etter godkjente Stortinget en landsplan for utbygging av åndssvakeomsorgen, og av de åtte områder som landet ved denne loven ble delt i fikk Nordland, Troms og Finnmark betegnelsen område 1, med Trastad Gård som sentralhjem. Her har en nå – men med stort overbelegg – plass for 245 pasienter og elever.

                              OPPTAKTEN
        28. mars 1949 – for 15 år sia – tok Hålogaland Bispedømmeråd initiativet til arbeidet med å forbedre forholdene for de åndssvake i vår landsdel. Og nå i sommer er det ti år sia den første paviljong for 30 barn ble innviet.
        Hvordan har framgangen til i dag kunne skje?
        Først og fremst ved hjelp av ei veld av gaver – gaver som i første omgang satte en i stand til å kjøpe Trastad Gård i Kvæfjord.
        Her fikk en rikelig tumleplass, idet eiendommen omfattet ca. 2000 mål – hvorav ca. 600 var dyrket mark. Landets sentrale helsemyndighet kom tidlig inn i bildet ved å utpeke Trastad Gård som sentralhjem for Nord-Norge.
        Bare fem år etter tanken var gitt liv kunne Trastad ta i mot sine første gjester. Siden har en foretatt den ene utvidelsen etter den andre, og i dag har institusjonen vel 100 ansatte.

                                   GAVENE
        Bidragene strømmet inn i store mengder, og det finnes sikkert ikke tall på de store og små aksjoner som har kommet institusjonen til gode. Til starten som Hjelpestikkerpenger med i alt kl. 100 000, et år fikk man en neve ull fra hver sau i hele Hålogaland, en annen gang en skrel fra hver lofotfisker. Inntekten av salget av “barnetimeboka” var en god og populær hjelp, og likedes speideraksjonen i 1960. Nord-norsk skoleungdom har også hjulpet til. Russeungdommer ved samtlige gymnas i landsdelen har vært i aksjon og Lion-klubbene har fulgt opp. Men dette er bare noen blant tusener små og store bidragsytere. 

                                     PLANENE
        Men en har fremdeles lange ventelister, og mange nye planer for institusjonen. Det er nå under bygging tre paviljonger som vil gi plass for 120-150. En av disse paviljongene vil få navnet Finnmarks-paviljongen, som en liten honnør for god innsats fra vårt nordligste fylke.
        Man har ved Trastad lenge følt savnet av et bygg for arbeidsterapi og undervisning, og første byggetrinn i reising av slike avdelinger er allerede under full utvikling. Skolebygget vil bli åpnet for de første elever i vinter.
        Planene for framtida inneholder også ønsker om et spesialhjem for pasienter som trenger tilsyn og vern i kortere – eller lengre tid. Høyt på ønskelista står også sosialbygget, samfunnshuset som vil bety et meget vesentlig pluss for trivsel og velferd.
        Det totale behov for pasient- og elevplasser ved Trastad Gård er beregnet til 475 – og det vil med enkle ord si at man til i dag bare kommet halvt på veg mot det endelige målet for sentralinstitusjonen.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Trastad 10 år i sommer, 10.07.1964

Bilde til Trastad 10 år i sommer, 10.07.1964

I forbindelse med 15-årsjubileet for Nord-Norges Åndssvakehjem, Trastad, skal dette relieffet avdukes i helga. Det er laget av professor Hygen og viser grønlandsapostelen Hnas Egede med hustru. Et liknende relieff skal mandag avdukes på kapellet Hans Egedes minne på Elgsnes.

Foto: G. Iversen

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.