Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Prektig svømme- og idrettanlegg innviet, 11.11.1972

Prektig svømme- og idrettsanlegg innviet på Vestlandsheimen i går.

Fakta

Datering:
1972-11-17
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergen Arbeiderblad

        - En begivenhetsrik dag for oss alle her ute på Vestlandsheimen. Måtte vi bare ha god nok vannforsyning til at det prektige svømmebassenget stadig kan være fullt og gjøre den nytte det er tiltenkt, sa administrerende overlege Olav Bjordal til BA etter at formannen i styret for Vestlandsheimen for åndsveiek i Åsane, Turid Giertsen, i går hadde erklært institusjonenes nye svømme- og idrettsanlegg for åpnet.
        Blant de flere hundre som var tilstede ved åpningshøytideligheten som fant sted i den 220 kvm store gymnastikksalen nevner vi sykehussjefene i Hordaland og Sogn og Fjordane, fylkeslegen i Hordaland, representanter for Bergen kommune, skoledirektøren i Hordaland og professor Harkmark ved Haukelans sykehus. Under det festlige bordsetet i den store festsalen ble det rettet en varm takk til professor Harkmark og frue for at de har gitt den største del av David og Magne Harkmarks Minnefond til Vestlandsheimen. Gaven er på 24.000 kr., og er skjenket i form av et piano og førsteklasses utstyr til terapeutavdelingen ved det nye anlegget. Minnefondet ble opprettet til inntekt for åndsveikeomsorgen etter den tragiske bilulykken ved Voss 27. mars der professor Harkmarks to sønner, David og Magne, mistet livet ved en utforkjøring. Det hører med til historien at David som ledd i sin utdanning var tilknyttet Vestlandsheimen som pleier i ett år.
        Det var Vestlandsheimens Musikkorps som etter den offisielle åpningen i den nye gymnastikksalen hadde æren av å ønske de innbudte velkommen til bordsete i festsalen. Deretter fulgte talentfull opptreden av hjemmets eget sangkor, hvorpå styreformannen for Vestlandsheimen, Turid Giertsen, ga en oversikt over institusjonen og de aktiviteter den kan tilby sitt klientell.
        - Etter hvert som planlegging og utbygging av Vestlandsheimen som et sentralhjem for åndsveike i Hordaland og Sogn og Fjordane har pågått, har også nye ideer innen behandling og særlig opplæring av de psykisk utviklingshemmede trengt seg fram. En legger stor vekt på at de funksjonshemmede har de samme behov som friske mennesker, og dette vil igjen si at vi bør kunne tilby forskjellige aktiviteter. Målet skal ikke bare være å få klientellet ut i arbeidslivet; et mål i seg selv er det om man oppnår å få dem til å bli lykkelige mennesker. En av faktorene for å kunne klare dette, er å gi dem fysisk utfoldelse. 
       Etter hvert som planlegging og utbygging av Vestlandsheimen som et sentralhjem for åndsveike i Hordaland og Sogn og Fjordane har pågått, har også nye ideer innen behandling og særlig opplæring av de psykisk utviklingshemmede trengt seg fram. En legger stor vekt på at de funksjonshemmede har de samme behov som friske mennesker, og dette vil igjen si at vi bør kunne tilby forskjellige aktiviteter. Målet skal ikke bare være å få klientellet ut i arbeidslivet; et mål i seg selv er det om man oppnår å få dem til å bli lykkelige mennesker. En av faktorene for å kunne klare dette, er å gi dem fysisk utfoldelse. 
        Blant klientellet ved Vestlandsheimen er også en gruppe som i tillegg til sitt psykiske handicap også er sterkt bevegelseshemmet. Disse har krav på å få brutt sin monotoni, og en stor del av dem har behovfor fysikalsk behandling. Tre terapeut-rom i det nye anlegget vil med gaven som er skjenket oss av David og Magne Harkmarks Minnefond bli utstyrt med førsteklasses utstyr. Imidlertid har det hittil vist seg vanskelig å skaffe kvalifiserte fysioterapeuter, men med de gode arbeidsforhold og lønnsmessige forhold vi nå kan tilby, håper vi problemet vil løse seg snarest.
        Hele 16 entreprenørfirmaer har vært med på byggingen av det nye anlegget. Det har et samlet areal på 1185 kvm. Bygningen er oppført i en etasje med bl.a. gymnastikksal, tre terapeutrom, garderober med tilhørende dusj- og badstuanlegg og en svømmehall med basseng på 12x9,6 m og en 8,2x2 m stor plaskedam. Det nye svømme- og idrettsanlegget ved Vestlandsheimen er kostnadsreknet til 3,4 mill. kr.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Prektig svømme- og idrettanlegg innviet, 11.11.1972

Bilde til Prektig svømme- og idrettanlegg innviet, 11.11.1972

Administrerende overlege Olav Bjordal ved det prektige svømme- og idrettsanlegget på Vestlandsheimen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.