Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Trastad gård vil evakuere paviljongene, 22.05.1974

Trastad gård vil evakuere paviljongene: 15 tomannsboliger skal gi plass for klientellet i boligområder.

        Driften ved Trastad skal legges om etter de nye retningslinjer for åndssvakeomsorgen, bl.a. ved at klientellet skal ut av de store paviljongene og inn i mindre boligenheter. De ledige paviljongene vil så bli ominnredet til skole og aktivitetslokaler.
        Reorganiseringen vil, om Kvæfjord kommune slutter seg til gjennomføringen, ikke få negative virkninger for Kvæfjord kommunes økonomi. Den investering omleggingen vil kreve, er beregnet til 7,8 mill. kr. Omleggingen vil gi klientene bedre bosituasjon, undervisningen får egne lokaler til disposisjon og ånssvakeomsorgen vil bli langt mer fleksibel. I beste fall vil realiseringen av planene kunne påbegynne i 1975.

Fakta

Datering:
1974-05-22
Perioder:
Før HVPU-reformen

Harstad Tidende

        Styret for Trastad har sluttet seg til den innstilling som plankomiteen av 1973 med bestyrer Atle Aas som formann, har lagt frem med sikte på utviklingen av åndssvakeomsorgen i de kommende år når det gjelder Trastad. Saken legges nu frem for fylkesmyndighetene og sosialdepartementet og den vil bli lagt frem for Kvæfjord kommune i den utstrekning det berører kommunen.
        – Plankomiteen har bygget på innstillingen fra den såkalte Lossiuskomiteen som omhandler åndssvakeomsorgen i de kommende år på nasjonal basis. Dessuten har vi sett det som et faktum at det vil være en politisk umulighet å få gjennomført integrasjonsplanene for skolen på Borkenes, sier komiteens formann bestyrer Atle Aas til Harstad Tidende.
        Planen konkluderer med at de store paviljongene skal evakueres som boliger for klientellet og erstattes med 15 tomannsboliger. Dette vil i førte rekke gi klientellet et langt bedre botilbud enn det vi kunne gi ved paviljongene som i seg selv er hemmende for en utvikling en den enkelte. Dernest blir paviljongene ledige slik at de kan disponeres til nødvendige skolelokaler og til aktivitetshus. Trastad trenger nemlig sårt til begge deler. Ved nyinvesteringer ville dette ha kostet 7,9 mill. kroner. Planen forutsetter at hver bolig skal gi plass for fire-fem pasienter pluss betjening. Vi har tenkt oss åløse dette ved bygging av 15 tomannsboliger og at dette vil dekke behovet. Omleggingen av åndssvakeomsorgen forutsetter nemlig at enkelte kommune i fremtiden skal ha ansvaret, slik at antallet klienter ved Trastad vil bli trappet ytterligere ned. Det er antatt at det vil være ca. 100 pasienter som trenger bolig på Trastad og på Borkenes. Vi regner nemlig med at Trastad også vil få disponere en del av de tomter som nu skal legges ut i Borkenes-området ved siden av de tomtene Trastad selv disponerer.
        Saken er nemlig den at selv om det var politisk motstand mot Trastads planer i forbindelse med skole-utbygging ved Borkenes skole, så finnes det trolig ikke noe annet sted hvor klientellet fra en åndssvakeanstalt går så godt sammen med lokalbefolkningen som på Borkenes, sier Aas. De nye synspunkter på åndssvakeomsorgenvil meget godt kunne innpasses i dette området.
        Planene som er lagt frem, vil gi Trastad langt større bevegelsesfrihet i fremtiden ved endring i synet på hvordan åndssvake skal behandles og ved at boligene kan selge på det åpne markede om det i framtiden er ønskelig med nedtrapping. På den annen side vil Trastad kunne gi et undervisningstilbud til åndssvake ut over det den enkelte kommune vilkunne gi fordi Trastad sitter inne med meget omfattende erfaring. . Trastad vil også kunne funksjonere som gjennomgangsanstalt for klientell som senere skal tilbake til sitt eget lokalsamfunn.
        Planene gir også mulighet til å gi undervisning ikke bare til klientellet, men også til hjelpepleiere og i sin tid også til vernepleiere, sier Aas som legger til at den skjebne skoleplanene for Trastad i sin tid fikk, muligens kan vise seg å være til Trastads beste om de foreliggende planer bli akseptert slik at de kan realiseres. De foreliggende planer passer nemlig bedre inn i de nye prinsipper for behandling av åndssvake enn den sentraliseringstanken som lå til grunn for de tidligere planer.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Trastad gård vil evakuere paviljongene, 22.05.1974

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.