Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvakehjemmet på Nærland åpnet, 09.08.1948

Åndssvakehjemmet på Nærland åpnet

Fullt ferdig koster det omlag en halv million kroner og får plass til 60 pasienter

        Diakonenes Arbeids- og pleiehjem på Nærland i Nærbø ble lørdag innviet ved en høytidelighet der om lag 150 innbudte var tilstede. Blant de innbudne var biskop Skagestad, fylkesman Norem, stortingsmann Ramndal, Diakonforbundets formann, inspektør Mjanger, forstander for det danske diakonhjem Tangen Jensen og den danske inspektør Steensrup med fruer, representanter for bygda og en rekke diakoner over hele landet.

Fakta

Datering:
1948-08-09
Perioder:
Før HVPU-reformen

Rogaland, Stavanger

        Tanken på å bygge et hjem for åndssvake på Nærland er jo gammel og arbeidet var i god gang før krigen. Men så kom krigen i veien, og først etter lange overveielser vedtok en å gå til de omfattende utbygginger og reparasjoner som var nødvendige for å kunne sette hjemet i den stand det måtte være for sitt formål. Arbeidet tok til i fjor, og nå står det så og si ferdig, en regner med å kunne ta imot pasienter om en 14 dagers tid. Ennå står det igjen litt pussing og maling, innredning av vaskeribygning osv., men de bygninger som skal huse pasientene og betjeningen er ferdig.
        Fullt ferdig regner en med at ominnredningen vil komme på omlag   500.000 kroner, herav har en fått 200.000 kroner i statstilskudd, resten må dekkes ved innsamling fra private. Hjemmet vil få plass til 60 pasienter, 30 i hver bygning og det blir en betjening på 22 personer. Som forstander er ansatt diakon Ådne Steensnæs. Styret for hjemmet er klokker B. Tveit, formann, overlæge H. C. Andersen, fru Andersen, Nærbø, fru Johannesen, Stavanger, diakon Gard, diakon Th. Leidland og diakon Leiv Mjåseth, Laksevåg.
        Innvielsehøytideligheten foregikk i den rommelige møtesalen der formannen i arbeidsutvalget, klokker Tveit, ønsket gjestene velkommen og minnet om Jesu ord: Sannelig, sannelig sier jeg eder, alt hva I har gjort mot disse mine små, det har I gjort mot meg. De minste, det er dem som trenger mest hjelp. De vanføre, blinde, døve o.l. står på en ganske annen måte i kontakt med livet enn de åndssvake. De er virkelig de minste i denne betydning. La oss ta dette ordet som en oppmuntring om fortsatt hjelp for de åndssvake og ordet er kanskje særlig rettet til dem som skal pleie pasientene.
        Klokker Tveit ga så en oversikt over arbeidet med hjemmet fra tanken først kom opp i begynnelsen av 30-årene og til det nå står ferdig. Han takket alle som hadde bidratt til det gode resultat og overleverte så hjemmet til forbundet. Inspektør Mjanger brakte arbeidsutvalget, stat, fylke, kommuner og private en takk for tilskudd og hjelp og nevnte at arbeidet for åndssvake i denne form er noe nytt. Han nevnte også at dette anlegget koster ca. 8000 per pasientseng, mens større sykehus kommer på 45.000. Vi har for lite sengeplass til våre syke, og det et spørsmål om vår sykehusdrift ikke kunne rasjonaliseres mer, sier han.
        I sin innvielsestale gikk biskop Skagestad ut fra ordet om de små, og streket særlig under betydningen av at arbeidet for disse ”minste” aldri måtte bli så offentlig, at det bare ble en fysisk hjelp. En må også ta omsyn til de kristne livsverdier i pleien av de syke, gamle og åndssvake. Dette må vi ikke glemme selv i en tid da så mange av disse plikter overtas av det offentlige. Derfor er det en glede å se at en av kirkens institusjoner tar opp dette arbeidet på kristen grunn. Det ser nemlig ut til å være en tendens i tiden til å la arbeidet for syke bare være et fagarbeid, men vi må aldri glemme at vi har en kristen plikt, som mennesker, å ta oss av og hjelpe dem som har det vondt. Vi må aldri komme så langt at vi sier at nå har anstalten overtatt min plikt, jeg har betalt for det. Måtte Guds ord og kristenkjærlighetens plikt til alltid å ta oss av de ”minste” være sterk i vårt folk og måtte dette hjem bli til lykke og velsignelse for dem som skal opptas og pleies her.
        Etter innvielsestalen sang Bernhard Johannesen diakonsangen og gjestene fikk så høve til å se seg om i hjemmet. Etterpå ble der servert middag for de innbudte og her hilset fylkesmann Norem fra fylket og ønsket til lykke med hjemmet. Det var ellers taler av inspektør Steenstrup, Danmark, stortingsmann Ramndal, bestyrer Nordseth, brannsjef Evensen, overlæge H. C. Andersen, direktør Juell, fru Mjåseth, diakon Gundersen, Klæbu og dr. Lende.
        Om ettermiddagen ble det avslørt et billede av klokker Solvig, som i lang tid stod som formann i arbeidsutvalget og som har lagt ned et meget stort arbeid for å få hjemet reist.
        Arbeidsutvalget har bestått av klokker Tveit, Th. Johannesen, B. Gard, S. Tvedt og Å. Steensnæs. Arkitekt Hansteen har vært arkitekt for ombyggingen og byggmester Dørheim har vært overdratt det bygningsmessige arbeid.
        I samband med innvielsen av hjemmet var diakonforbundets landsstevne i år lagt til Nærland og det var møtt representanter for hele landet til stevnet som holdtes i går.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Åndssvakehjemmet på Nærland åpnet, 09.08.1948

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.