Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Grime arbeidsskole og hjem for barn og ungdom innviet 16.03.1948

”Grime arbeidsskole og hjem for barn og ungdom” innviet i går.

Et vakkert sted hvor barna skal lære å bli mest mulig selvhjulpne.

Formannen i Oslo Røde Kors’ Barnehjelp redegjør for arbeidet med å få i stand hjemmet.

Fakta

Datering:
1948-03-16
Perioder:
Før HVPU-reformen

Samhold, Gjøvik

        Oslo Røde Kors’ Barnehjelps nye hjem Grime ble innviet i går. Hjemmet er kalt ”Grime arbeidsskole og hjem for barn og ungdom”. Formannen i Oslo Røde Kors’ Barnehjelp, fru Tupsy Molstad, holdt en velkomsttale, hvor hun nevnte at eiendommen er innkjøpt av midler som er skjenket av institusjonen ”Hjelpestikker”. – Denne institusjonen har i flere år støttet Oslo Røde Kors’ Barnehjelp i dens arbeid for de åndssvake. Barnehjelpen har nå i over tre år drevet et lite hjem for åndssvake barn ved Grorud, og driften har vært muliggjort ved bidrag fra ”Hjelpestikker”.
        Nordre Grime ble innkjøpt i fjor høst. Planen er overalt blitt møtt med velvilje og godhet. Alle de lokale myndigheter i Søndre Land har vært enestående imøtekommende. –Man kan aldri på forhånd være sikker på hvordan en bygd vil motta et slikt hjem for åndssvake barn og ungdom, men man har det bestemte inntrykk at hjemmet har vært velkomment. Røde Kors-kretsen i bygda har hele tiden bistått med råd og dåd, og en håper på intimt samarbeid når det gjelder Røde Kors’ saker. Kretsens formann fru Randers har villig gitt sine råd, og hun står tilsluttet hjemmet både i tilsynskomiteen og jordbrukskomiteen. Gårdbruker Peder Lomsdalen og frue har åpnet sitt hjem og sine hjerter for oss, noe som vi er uendelig takknemlige for. Ders råd og hjelp har vært til stor nytte, sa fru Moldstad.
        Hjemmet tar i mot barn fra hele landet i alderen 7-15 år. Barna tilhører de såkalte imbesile. De står for lavt til å følge med i skolene for tilbakestående barn, men har likevel utviklingsmuligheter og kan lære en del, kanskje især manuelt arbeid.
        Da kjøpet var i orden tok vi til å planlegge driften av hjemmet. Gårdsbruket  bestyres av Bjarne Lomsdalen, og han har i vinter hatt til hjelp frøken Signe Hornslien. Begge har ytet og gjør et stort og godt arbeid og forstår å omgåes barna på den rette måten. Det største arbeid som ble utført før vi flyttet inn 17. desember i fjor var å få lagt opp en vannledning fra Randsfjorden til brønnen.- Dessuten er det lagt opp fire hydranter til bruk ved overrisling av jordene – et anlegg vi håper å få fullført senere.
        Norges Røde Kors forærte oss mange herlige ting til hjemmet, fortalte fru Moldestad videre – sengeutstyr, gardinstoffer, klær til barna, og vi har fått låne 30 senger med fullt utstyr. Også ellers har vi fått kjærkomne gaver.
        Barna får vanlig barnehagearbeid. De lærer en del snekkerarbeid; noen av dem kan lese litt og også skrive. Meningen er når vi får husrom nok å innrede en vevstue, et snekkerverksted og et børstebinderi. Mange er flinke til å veve, likesom de kan lære å kniple. Vi har allerede fått en pengegave til å sette opp en vevstue. Gardsbruket er selvsagt også et glimrende undervisningsmiddel. Målet er å kunne lære opp barna der hvor hver enkelt har sine anlegg, slik at de senere i livet kan klare seg selv, helt eller delvis. For tiden er det 22 barn på Grime, de fleste fra Oslo.
        Bestyrerinnen, frøken Eide, uttalte til oss at barna er snille og lærevillige. Hjemmet ligger vakkert til ved Randsfjorden. I første etasje er det spisesal, hyggelig dagligstue samt en stor sovesal for pikene, i annen etasje flere soverom for guttene. Til hjemmet hører gårdsbruk. Det er her for tiden 9 kuer, 2 hester og en del griser, sau og kalver.
       Blant de tilstedeværende i går var overlege Munch ved Statens hjem for åndssvake i Bærum. Han gratulerte Barnehjelpen med det vakre hjemmet. Videre gratulerte generalsekretæren i Norges Røde Kors, Jens Meinich. Han rettet takken til fru Molstad og overrakte blomster.
        Til slutt ble alle barna ført inn i dagligstuen, og en av guttene spilte piano for gjestene. Ellers sang alle barna unisont.
        Det er et prisverdig tiltak Olso Røde Kors’ Barnehjelp her har gjort, og styrets medlemmer har grunn til å være tilfreds med resulatene av sitt strev. Hjemmet er en viktig nyervervelse som vil få stor betydning i arbeidet for de åndssvake barn.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Grime arbeidsskole og hjem for barn og ungdom innviet 16.03.1948

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.