Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvakehjemmet på Grime i S. Land innviet, 16.03.1948

Åndssvakehjemmet på Grime i S. Land innviet.

Hjemmet skal i første omgang bygges ut for å gi plass til 60 barn.

Fakta

Datering:
1948-03-16
Perioder:
Før HVPU-reformen

Opland Arbeiderblad, Gjøvik

        Oslo Røde Kors overtok Nordre Grime i S. LAnd 1. desember 1947. En gikk straks i gang med å gjøre eiendommen i stand til hjem for åndssvake barn. Allerede 17. samme måned kom barna til Grime. Det var i lat 22 barn. Det er på den tid siden Oslo Røde Kors overtok eiendommen, utført omfattende forbedringer der. Det er gravet 363 m vannposrgrøft fra Randsfjorden med lednin gopp til en tidligere vannkjelle. Det er nedlagt vannledning og det er montert elektrisk pumpe som pumper vannet opp fra fjorden. Pumpehus er bygd, og det er videre opplagt flere hydranter på ledningen, slik at anlegget også kan brukes til vatningsanlegg for en del av jordeiendommen. Videre er det gjort mye arbeid ved hovedbygningen. (Denne bygning var fra tidligere av bygdas flotteste hus.) Det er lagt linoleum i de to første etasjer, og det skal også legges i tredje etasje. Likeså er det malt og tapetsert over så å si hele huset. Det er skaffet fine møbler, senger og sengeklær, samt dekketøy og nødvendigste utstyr. De barn som er anbrakt på Grime er skaffet et godt hjem. En ser godt at de trives utmerket. Oslo Røde Kors har utført et strålende arbeid.
        De midler som er brukt ved anskaffelsen av Grime og som likeså skal brukes til driften av åndssvakehjemmet, er penger som er kommet inn ved salg av hjelpestikker. 
       Den nye skolen ble innviet søndag. Ved innvielseshøytideligheten var de fleste av styret for Oslo Røde Kors Barnehjelp til stede, og fru Moldstad, som er formann i styret, ønsket gjestene velkommen og ga en redegjørelse for Oslo Røde Kors’ plan med Grime. Hjemmet skal utbygges slik at det til å begynne med kan være plass til 60 barn. I dag er det som nevnt 22.
        Fru Skyby redegjorde for åndssvakeforsorgen og betydningen av å få skaffet de åndssvake barn et godt hjem.Hun opplyste at to tredjedeler av samtlige forbrytelser som blir begått her i landet skyldes åndssvake. Samfunnet har ikke tatt seg nok av dem, og resultatet er at de lett har kommet utpå forbryterbanen. Fruen mente det var av veldig stor betydning for hele landet å få oppdratt de åndssvake til nyttige samfunnsborgere. Hun refererte en del tall fra Danmark hvor en er kommet svært langt med åndssvakeforsorgen. Der er hjem på opptil 1600 åndssvake. Her i landet regner en med at det er 20-30 ooo åndssvake.
        Advokat Schmidt, sjefen for Oslo Røde Kors, var til stede og gratulerte med det utmerkede tiltaket. Det var pionerarbeid Barnehjelpen satte i gang her, mente han.
        Sokneprest Karlsen fra Asker, formann i Norsk barnevernråd, holdt en tale og uttalte blant annet at mennen diskuterer åndssvakesaken, mens kvinnene handler. Han ga Oslo Røde Kors’ Barnehjelp honnør for det raske tempoet i saken.
        Ellers ble det rettet mange takkens ord til de kommunale myndigheter i S. Land med ordfører Skjølås i spissen for den velvilje de har sett på denne saken med.
        Ordfører Skjølås holdt en tale og ønsket Olso Røde Kors Barnehjelp velkommen til bygda. Han ga komplemnet for det raske arbeidet.
        Jeg tro ikke det nytter å si nei til disse damene, uttalte ordføreren blant annet. Selv Forsyningsdepartementet må bøye seg for dem.
       For øvrig var det taler av lærer Hæreid, sogneprest Skaara med flere.
        Under innvielsen var det sang av barna på hjemmet og musikk og sang av komponisten Øyvind Alnæs med frue. Det var i det hele tatt en meget verdig innvielse.
        Det var en rekke innbudte.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Åndssvakehjemmet på Grime i S. Land innviet, 16.03.1948

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.