Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Et hjem for 25 åndssvake barn under bygging, 08.10.1953

Et hjem for 25 åndssvake barn under bygging i Øvre Sedalen

Det skal drives etter antroposofiske prinsipper

Første spadestikk ble tatt 11. Mai – i dag er det kranselag

Fakta

Datering:
1953-10-08
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Arbeiderblad

Et åndssvakehjem som skal drives etter antroposofiske prinsipper reises i Øvre Sedalen. Det første spadestikk ble tatt på tomten den 11. Mai. I dag er det kranselag, og utpå våren neste år blir det innvielse. Historier om dette hjemmet, som får plass til 25 barn, er rene eventyret, og kan stå som eksempel på at tro og glød for en sak kan føre til resultater som for andre ville synes uoppnåelige.

        Det begynte med et foredag. I fjor høst var dr. Kønig, lederen av Camphill i Skottland, her i Bergen og talte om de resultater man hadde oppnådd på Camphill ved å drive behandlingen av åndssvake barn etter antroposofiske prinsipper. Blant annet fortalte han om fullstendig helbredelse av en gutt som ble brakt til hjemmet i et bur. Det oppsto hos noen av dem som hørte foredraget et sterkt ønske om å reise et slikt hjem her i Bergen, og fru Kate Rieber satte seg i spissen for dette arbeide. 3. februar i år ble det bevilget 175 000 kroner av G.C. Rieber og hustru, født Gysin’s legat til oppførelse av et hjem for underutviklede barn og barn som lider av cerebral parese. Legatet tilsa også et årlig bidrag i 5 år av inntil kr. 10 000 pr. år. Finansieringen ble videre ordnet med et lån på kr. 150 000 og en privat garanti for mulige overskridelser på kr. 50 000. Da pengene var sikret, gikk resten av det forberedende arbiede med en fart som nesten kan ta pusten fra en.

                                    Helgeseter blir navnet
       Fana kommune kom inn i bildet og stilte meget velvillig en 25 måls tomt med våningshus og løe i Øvre Sedalen til rådighet, lovet å utbedre veien opp, og holde den farbar om vinteren. Grunnen har tilhørt Alle Helgens-kirken, og hjemmet får navnet «Helgeseter». Det er satt meget inn på at innvielsen skulle bli nettopp i dag, på Alle Helgens-aften.
        Arkitektfirmaet Torgeir Alvsaker & Einar Vaardal Lunde fikk så i oppdrag å lage tegninger og planer for hjemmet, og arbeidet på spreng for å ha disse ferdig til de. Kønig og dr. fru engel, som skal være en av lederne, kom over fra Skottland 28. april for å gjennomgå planene.
        Antroposofien stiller også særlige krav til arkitekturen i et slikt hjem. Man vil bort fra de bundne og akseale former og gi bygningen en levende form. Allerede dagen etter at de endelige tegninger var ferdige, hadde saken passert fylkeslegen, fylkesmannen og fylkesforsyningsnemda, og byggetillatelsen var i orden. Fru Rieber tok så tegningene med seg og reiste personlig til Oslo, og etter tre dager kom hun tilbake med godkjennelse av riksarkitekt og helsedirektoratet. Dette var en fredag, og tirsdag i neste uke ble så spaden satt i jorden på tomten i Øvre Sedalen.

                            Myndighetene har gode erfaringer
        – Alle myndigheter viste takknemlighet overfor dette tiltaket sier fru Rieber. På Østlandet, nærmere bestemt på Toten, har en dame i noen år drevet et åndssvakehjem på antraoposofisk grunn, og i Helsedirektoratet sa man at erfaringene herfra var så gode at de manet til etterfølgelse. Dette hjemmet skal for øvrig nå utvides, og det er takknemlige foreldre som skal bekoste det. «Helgeseter» kommer i samme kasus som andre åndssvakehjem reist av private eller av organisasjoner. Når det er ferdig, overtar staten driftsomkostningene, og betaler 13 pr. døgn for hvert barn som anbringes der.
        Byggearbeidet har gått frem med enestående fart. Entreprenøren Dyngeland, murmesterfirmaet Håkonsen, tømmermestrene, brødrene Grimseid, rørlegger Evensen og installatøren Sletten har alle som en vist stor interesse, og har alle som en samarbeidet for å reise «Helgeseter» på så kort tid som mulig. Også når det gjelder utstyr til hjemmet har gavene strømmet inn.
        Hjemmet har en meget vakker beliggenhet i Øvre Sedalen. Selve hovedbygningen er på 332 kvm., har en kjeller lengst mot vest, underetasje og en etasje med innredet loft. I underetasjen blir det kjøkken, spisesal, øvelsesrom, vaskeri o.l. Den store vestibylen er utformet som møtesal og er tenkt brukt til opptreden av barna og ved festlige tilstelninger. I etasjen over har hjemmet 5 rom med plass for 20 barn, samt 4 rom for pleiemødre, W.C., bad, magasin og tekjøkken. Det er dessuten mot syd lagt en lekestue. I våningshuset på gården er det 7 små rom, og her her det meningen å innrede hjem for medarbeiderne på «Helgeseter» og for 5 barn.

                       Barn fra Bergen og Fana fortrinnsberettiget
        Det blir plass til i alt 25 barn på Helgeseter, og siden det legat som skjenket hovedparten av byggesummen er opprettet til Bergen bys vel, og tomten er gitt av Fana vil barn fra disse to kommuner bli fortrinnsberettiget.
        Ekteparet Engel, som begge er leger – hun norsk og han tysk – skal lede hjemmet. De er nå begge ved Camhill hos dr. Kønig i Skottland. Dr. fru Engel kommer til Norge allerede over nyttår for å overta ledelsen. Gårdsbestyreren og frue har begge arbeidet på et antroposofisk åndsvakehjem i Sverige, og de andre medarbeiderne blir også slike som er besjelet av tanken på å gjøre noe for barna.
       Et par av dem er norske helsepedagoger som har fått oppleve hva man har oppnådd på Camphill. Det blir ikke betjening i den forstand som kommer til å drive Helgeseter. Alt er basert på medarbeiderskap, og ingen kommer dit for økonomisk vinning skyld, heller ikke med følelsen av at de bringer et offer. Fru Engel sier det slik at hun selv blir beriket av å arbeide med de åndssvake barn. Andre mennesker har kanskje den innstillingen at et åndssvakt barn er et mislykket individ, men den antroposofiske innstillingen går ut på at det i disse finnes verdifulle og rike verdier som bare ikke har fått komme til utrykk. Sykt eller friskt, i hvert menneske er det en kjerne av indre liv, og det er den man må lokke frem.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Et hjem for 25 åndssvake barn under bygging, 08.10.1953

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.