Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Også åndssvake barn har behov for gleder (...), 15.02.1951

Også åndssvake barn har behov for gleder og fornøyelser

Hjelpefondet for Emma Hjorths Hjem vil skaffe dem et sommerinternat

Fakta

Datering:
1951-02-15
Perioder:
Før HVPU-reformen

Vårt land

        Å skaffe barna på Emma Hjorths Hjem for Åndssvake noen av de små gledene som andre barn har, er det målet styret for hjemmets ”Hjelpefond” har satt seg, og på en sammenkomst med pressen i går hos tegneren Paul Lorck Eidem (som er med i styret), ga overlege Ole B. Munch uttrykk for den store takknemlighet han føler for det som allerede er gjort. En vil huske innsamlingen av sportssutstyr til jul, og i går kveld hadde oslo Skøyteklubb innbudt barna til å være med på is-showet på Bislet. Oslo-avdelingen av Transportarbeiderforbundet fraktet 102 barn gratis inn til byen og hjem igjen.
        Et av de ønskemålene hjemmet lenge har hatt – å få et sommerinternat ved sjøen hvor barna kan bo puljevis om sommeren og få høve til usjenert å nyte badelivet, har Hjelpefondets styre, med grosserer Erling Moe i spissen, arbeidet for å oppfylle, og en regner med at barna allerede i sommer kan få et slikt sted.
        Grosserer Moe forteller at en har vært i kontakt med kommunen for å få stilt til disposisjon en tomt ved sjøen, og en har fått tilsagn både om dette, og om å få overlatt en brakke. En arkitekt vil uten vederlag utføre de nødvendige tegningene for ombyggingen, et større firma i malersaker vil forære den nødvendige malingen osv, et møbelfirma har stilt seg meget velvillig med hensyn til innredningen, Transportarbeiderforeningen besørger transporten av brakken vederlagsfritt, og slik er det i det hele tatt alt lagt til rette for god, gammeldags ”dugnad”, sier Moe.
        Hjelpefondet disponerer nå 16 000 kroner som er gitt av private, og for å ha en reserve til dekning av eventuelle uforutsette utgifter – og om mulig å finne flere måter å skaffe barna gleder på – blir det førstkommende lørdag holdt en nattiné på Saga klokken 23, der en rekke kjente kunstnere medvirker – gratis.
        Vi nevner i fleng Tore Foss, Egil Hagen, Wenche Foss, Lillemari Østvig, Bjarne Buntz og Reidar Bø. Ved flygelet sitter Waldemar Alme og Johan Øian, og Kvinnelige Studenters Sangforening synder under ledelse av dirigenten, Agnes Brevig. Konfransier blie Jack Fjeldstad.
        Det varmer en om hjertet å møte en slik omsorg for andre som dette tiltaket – og Hjelpefondets virksomhet i det hele – vitner om, og formålet fortjener i høy grad at Osloborgerne går mann av huse for å støtte det på lørdag. Så meget som en tredjepart av de 300 barna på pleiehjemmet tilhører byen.

Del med dine venner

Bilde til Også åndssvake barn har behov for gleder (...), 15.02.1951

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.