Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Helgeseter under sperr i dag, 31.10.1953

”HELGESETER” under sperr i dag

Kommunen stilte sin gård i Ytre Sædal til disposisjon

BLIR NÅ ET HJEM FOR TILBAKESTÅENDE BARN

Enestående velvilje blant folk — eventyrlig fart i byggingen

HJEMMET STÅR FULLT FERDIG I APRIL

Fakta

Datering:
1953-10-31
Perioder:
Før HVPU-reformen

Fana-Posten, Bergen

        Pleie- og opplæringshjemmet for tilbakestående barn. «Helgeseter», står nå under sperr. Tidlig i vår ble de første spadestikk tatt oppe i YtreSedalen for opprettelsen av dette hjemmet, og alt nå kan kranselaget feires. Det er Fana kommune som har stillet gård og grunn til rådighet for dette tiltaket og det er først og fremst ved hjelp av «G.C. Rieber og hans hustru født Gysin’s legat til Bergens Vel» at en har vært i stand til å reise hjemmet.
       Det er opprettet etter mønster fra et liknenede hjem ved Camphill i Skotland og de resultater en har opp nådd der sies å være helt glimrende.
        Nybygget har et grunnareal på 325 kv.m. og inneholder en kjeller, en underetasje, en hel etasje og et innredet loft. I kjelleren er det fyrrom, kjølerom og magasiner. I underetasjen vil det bli innredet kjøkken, spisesal, øvelsesrom, vaskeri, laboratoria og lignende En stor vestibyle vil bli utformet som møtesal og er tenkt brukt til opptreden av barna ved festlige tilstelninger og lignende I neste etasje er det beregnet 5 rom for 20 barn, 4 rom for pleiemødre, en lekestue, vaskerom, bad o.l.
        Entreprenørene Nils og Bertin Dungeland har grunnarbeidet, Brødrene Grimseid byggearbeidet, murarbeidet blir utført av murmester Håkonsen, den elektriske installasjonen har Ing. A. Slettens elektriske forretning ansvaret for og rørlegger Bjarne Evensen utfører rørleggerarbeidet. 
        - Vi har møtt en slik enestående velvilje hos alle når det gjelder dette tiltaket, sier fru direktør Paul Rieber til Fanaposten. Det er hun som er selve ildsjelen i arbeidet for hjemmet.
        - Legatet disponerte 170.000 kroner til dette formålet, og resten har vi fått låne under gunstigt mulige vilkår. Hjemmet er kostnadsberegnet til 320 000 kroner og et firma har derfor lånt oss 150 000 kroner til en rente på 1,5 %
        - Men hvordan skal driften kunne finansieres?
        - Hjemmet er godkjent av helsedirektoratet og det har sikret oss kr. 13 pr. dag pr. barn. Ellers vil de 12-15 medarbeiderne som skal til å arbeide på hjemmet komme til å arbeide for minst mulig lønn, det vil si at man arbeider for det instituttet greier å betale. Ved instituttet ved Camphill for eksempel drives virksomheten utelukkende ved private og frivillige bidrag. De ansatte leger, sykepleiersker, hushjelper og lærere arbeider alle uten noen som helst lønn, men har til gjengjeld alt fritt.
        Vi har ellers alt fått mange gaver og bidrag fra interesserte mennesker. Det går ikke en uke uten at det er noen som ringer opp og spør om vi har behov det eller det. End ag ringte det for eksempel en mann og sa: «Vi vil gjerne gi dere 20 000 murstein. Vi kjører det opp.»
        En annen ringte og sa: «Dere har sikkert bruk for en del gulvbord, vi kan overlate dere noen.» Dessuten har praktisk talt alle tekstilfabrikkene i Bergen og omegn gitt oss gaver.
         Men at det virkelig har gått så fort med reisningen av dette hjemmet har trolig sin årsak i det veldige behovet det er for slike hjem. Vi har inntrykket av at folk tenker på det når de har hatt med dette å gjøre. Alle har gjort hva de kunne for at det skulle gå så fort som mulig, og i den forbindelsen vil jeg gjerne fremheve arbeidsfolkene og sjåførene som alle har vist en slik iver og en slik arbeidslyst at jeg blir helt overveldet.
        - Når regner en med at hjemmet skal stå ferdig?
        - Ut på våren håper vi at det hele vil stå ferdig. Vi holder ruten nå, og dersom ikke noe uforsett skulle komme i vegen, skulle hjemmet derfor være ferdig i april.
        - Hvor mange barn kan hjemmet ta? 
        - Vi regner med å kunne ta 30 barn i alt. Da kommer det til å bo barn både i våningshuset, på gården og i nybygget. Men vi vil aller først ta mot 5 barn og prøve å skape et miljø rundt dem før vi tar mot flere.
        - Hvordan legges arbeidet opp p på et slikt pleiehjem?
        - En prøver å lære barna forskjellige nyttige ting som f. eks. kurvfletning, maling, koking, baking, gartneri o.l. Og ved lignende øvelser, musikk og annet prøver en å trene barna opp. En annen vesentlig ting ved arbeidet på et slikt hjem er at barna vil bli behandlet med respekt, kjærlighet og tålmodighet.
        Det er dr. Kønig, lederen for hjemmene i England og Skottland sine arbeidsmetoder vi vil benytte. To av legene ved Camphill, herr og fru Engel, vil komme over hit for å hjelpe oss de første årene. - Noe vi selvsagt setter uhyre stor pris på. Britene har så mange uløste problemer i sitt eget land, men likevel kommer de over for å hjelpe oss.
        - Hvor gamle er barna som kan komme på hjemmet? 
        - Fra to til femten år. Vi skulle gjerne hatt et hjem som kunne ta seg av barna etter de var femten år også, men vi kan ikke overkomme mer med en gang. Vi regner også med at en del vil bli så friske at de kan reise hjem eller gå ut i arbeidslivet når de er fylt 15 år.
        - Hjemmet har jo også en hel gård til disposisjon, - det er vel planer om å drive gårdsbruk ved siden av da?
        - Ja, vi har fått en gårdsbestyrer til å ta seg av gårdsbruket.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Helgeseter under sperr i dag, 31.10.1953

Bilde til Helgeseter under sperr i dag, 31.10.1953

Øverst oppe i Sedalen, når en tar av opp Furudalsveien og av fra denne igjen innover til Ytre Sædalen gård, vil en finne denne bygningen liggende som et lite slott, godt beskyttet av terrenget omkring. Bygget er tegnet av arkitektene Torgeir Alvsaker & E. Vaardal -Lunde. Til våren vil det stå fullt ferdig, og da vil det, ifølge vår tegner, se omtrent slik ut.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.