Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Daghjem for 80 åndssvake, 18.09.1951

Daghjem for 80 åndssvake

Søttelaget ber om tomt på Nordre Åsen til kombinert daghjem og poliklinikk

Fakta

Datering:
1951-09-18
Perioder:
Før HVPU-reformen

Aftenposten

        Støttelaget for åndssvake, denne årsgamle institusjon som allerede teller 700 medlemmer, la i går aftes fram fullt ferdige planer til et kombinert daghjem for 80 åndssvake barn i alderen fra to-tre år til femten-seksten år, og et observasjonshjem med lege, tannlege, pedagog, sykegymnast og sosialkurator, altså en fullt utbygd poliklinikk hvor foreldrene får barna testet og undersøkt samtidig som de selv får råd og veiledning for hvordan de skal behandles. Hjemmet vil etter de planer arkitekt P. A. M. Mellbye har utarbeidet komme på 430,000 kroner, hvis kommunen gir gratis tomt på Nordre Åsen gård. Og det skulle med respekt å melde bare mangle at kommunen ikke gjorde det! for den eier selv tomten, som er avsatt til offentlig bebyggelse med sosialt formål.
        Fru Ragnhild Schibbye, støttelagets formann, pekte på at Oslo kommune overhodet ikke eier en eneste institusjon for sine åndssvake. Regnet man at 1-1 ½ pst. av byens befolkning var åndssvak, skulle Oslo ha 4500 av dem. Og regner man videre at ca. 20 pst. av dem trengte anstaltplass, trengte altså byen anstaltplass for 800-1000.
        De barn som ikke får plass på de private eller Statens institusjoner, må i dag enten være i sine hjem eller eller anbringes privat. Enhver kan tenke seg hvor uhyre vanskelig det er å ha en åndssvak hjemme. En enke med full dagpost hadde i går fortalt fru Schibbye at hun måtte la sin åndssvake gutt streife om på gaten mens hun selv var på arbeid, og at hun livende redd for for å bli oppsagt, hvis verten oppdaget hvor unormal gutten var.
        For å kunne hjelpe flest mulig av de åndssvake hadde Støttelaget samlet seg om et daghjem. Erfaringene fra de to arbeidsstuer for åndssvake her i Oslo hadde lært dem at man kunne nå relativt langt med disse barna, bare de kom i det rette miljø og fikk en opplæring som svarte til deres utrustning. Mange åndssvake ville kanskje bare kunne lære å holde seg rene, kle på seg selv og spise uten hjelp. Men var de først kommet så langt, ville de senere bli langt lettere å ha i et hjem. Daghjemmet ville gi plass til 80. Men når foreldrene kunne komme dit og få råd, ville hjelpen i virkeligheten nå ut til mange flere hjem enn disse 80.
        Dr. Alf Seweriin karakteriserte det som et ”Veldig fremskritt i arbeidet for de åndssvake”, om daghjemmet kunne bli til virkelighet. Han mente Støttelaget selv kunne drive et slikt daghjem med den økonomiske støtte hjemmet etter loven ville ha krav på. Laget hadde søkt Oslo kommune om tomt på Nordre Åsen gård, og hadde de beste forhåpninger om at saken går i orden. Tegningene over et bygg på 650 kvm lå fullt utarbeidet og planløsningen var ideell med tre forskjellige avdelinger for barna, stor festhall som bandt avdelingene, kontorene og kjøkkenet sammen og plasering som skånte barna for altfor sterk sol om sommerne og lot dem få full nytte av hver minste solstrime om vinteren.
        430,000 var kanskje en anselig sum. Men Støttelaget håpet å få 75,000 av Hjertelotteriet og hadde satt seg som mål innen årets utgang å ha samlet 100,000. Og når så laget allerede hadde fullt konkrete planer for hjemmet, skjønte han ikke at det skulle by på noen uoverkommelig vanskelighet å skaffe de 430,000. Det var bare å ha mot nok og legge i vei. Pianoer til de tre avdelinger, radioer med høytaleranlegg, møbler og annet utstyr var dessuten praktiske småting som lagets 700 medlemmer allerede nu kunne gå i gang med å anskaffe.
        Møtet var preget av den samme sunne og ukuelige optimisme, som i krigsårene ga oss Bjerka og Grime, og som i de senere år har gitt oss Bakkebø og Solbø.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Daghjem for 80 åndssvake, 18.09.1951

Bilde til Daghjem for 80 åndssvake, 18.09.1951

Dette er arkitekt P. A. M. Melbyes skisse til det planlagte daghjem med solterasser og tre forskjellige avdelinger, alt på ett gulv, dessuten fullt utbygd poliklinikk.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.