Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Grime blir et viktig ledd i sentralanstalten, 24.06.1950

Grime i Sønde Land blir et viktig ledd i sentralanstalten for åndssvake barn i Oppland. 

Hjemmet gir nå plass til 40 barn, men det skal utvides til å ta imot 100.

Røde Kors har nedlagt en halv million kroner i anlegget og har et byggefond på 100.000 kroner. 

Fra 1. juli overtar Staten alle utgifter som er forbundet med hjemmets drift.

Det skal rundt om i bygdene organiseres støttelag til hjelp for barnearbeidet.

Og i dette arbeid må yngre og eldre i Hadelandsbygdene delta aktivt.

Det er flere slike lag i gang allerede og de støtter godt opp om Grime.

Fakta

Datering:
1950-06-24
Perioder:
Før HVPU-reformen

Hadeland, Brandbu

        Det siste Oslo-russen gjorde etter at den hadde kommet godt og vel gjennom nåløyet og erobret duskeluen, var i samlet flokk med prinsesse Astrid i spissen å overrekke lederen av Norges Røde Kors’ Barnehjelp, fru Tupsy Moland et større beløp til hjemmet for åndssvake barn på Grime I Søndre land. Det skjedde på Universitesplassen i røyken fra bålet som fortærte både russeluer og emblemer fra den gladerussetid, og fru Moldstad takket for gaven ved å overrekke både prinsessen og russen vakre, sommerglade blomster fra hagen på Grime. Russens gave var et bevis på at også ungdommen tenker på barna som lever på livets skyggeside. De har hatt en tung tilværelse liek til det siste, men nå har Norges Røde Kors tatt seg av deres sak og bl. a gitt barna hemmet på Grime. Det er et offentlig hjem som hele landet har ære av.

                          Store utvidelser planlegges.

        Barnehjemmet på Grime ble åpnet i 1947 for 25 barn. Nå er det plass til 40, og det er allerede planer om store utvidelser. Fru Ragnhild Schibbye, som har vært drivkraften i dette arbeidet, forteller atdet er meningen å utbygge videre i flukt med hovedbygningen, bl.a. et stort kjøkken og moderne vaskeri. Det skal bli egen avdeling for 20 store piker. Videre skal det bygges en barneavdeling, som arkitekten holder på å tegne, med plass til 40 barn, delt i to avdelinger, i vinkel på huset. Alt blir hjemlig og moderne med henblikk på det som passer best for barn. På den andre siden av uthuset er planlagt en ungdomsavdeling for gutter, som nå holder til i Nystua. Også her blir det plass til to avdelinger, videre snekkerverksted og arbeidsterapirom (for arbeider med spån, bast, finérplater, veving, knipling osv.) Det spiller en veldig stor rolle også for disse barn at de har gode arbeidsmuligheter, de lir ulykkelige hvis de ikke settes til et eller annet arbeid som de kan mestre.
        Når en er kommet så langt i utbyggingen skal Nystua bli funksjonærbolig. For tiden er den delt i to, og gårdsbestyreren har sitt hjem i den ene delen av huset. Det må også bygges en bestyrerbolig.

                          En halv million er investert i eiendommen.

        Eiendommen er på 60 mål utmark, 60 mål dyrke mark og like mye eier man et stykke ovenfor. Der oppe på Hornslien skal det lages noen arbeidshjem med 8-10 i hvert hjem, store gutter over 21 år, som kan bo under friere forhold og gjerne ta arbeid på andre gårder. Et gårdbrukerpar skal bo sammen med dem. Når guttene hver kveld kommer hjem, er det også lettere å holde øye med at de ikke blir utnyttet på arbeidsplassen. De skal føle at de virkelig har et hjem, og vil sikkert komme til å trives.
        - Men hvordan skal det skaffes penger?
        - En halv million kroner har vi alt anvendt, det var en storartet gave som Røde Kors’ Barnehjelp fikk av Hjelpestikkene, sier fru Schibbye. Fra 1. juli i år overtar staten driftsutgiftene for alle åndssvakehjem som er godkjent. Hadde vi ikke hatt Hjelpestikkene før, ville det vært temmelig vanskelig å drive hjemmene, vi har jo også Bjerka og Grorud.
        Barnehjelpen gjorde et pionérarbeid ved å sette i gang disse hjemmene for åndssvake barn. Fordi hjemmene er der, kom loven om betaling, og nå skulle det være lettere å opprette nye hjem, fordi driften er sikret for alle godkjente hjem. 

                      Sentralanstalt for Oppland og Hedmark?

        - Vi har satt av noen penger til videre utbygging av Grime, og har i dag 100 000 kr. til byggeforn. Når vi har gjennomført planene for kjøkken og vaskeri for hele anlegget blir det også lettere og billigere å bygge videre. Vi håper på nye bidrag av Hjelpestikkene.
        Oppland og Hedmark er interessert i å få en sentralanstalt for åndssvake, og Grime kommer ganske naturlig til å gå inn i den planen som et ledd i sentralanstalten. Både kommunene og fylkene kan anbringe de mange åndssvake barn (som finnes overalt) atskillig billigere og bedre når de får dem på hjem som er godkjent av staten, enn om de tar dem i familiepleie. Opp til 6/10 refusjon kan staten ta av kommuner og fylke, men det kan også gis dispensasjon for særlig vanskelig stilte kommuner.

                          Støttelag skal stiftes overalt.

        Videre er det meningen at det innen de forskjellige områder skal opprettes støttelag, og Røde Kors vil gjerne aktivisere alle interesserte. Dette skal ikke være noen spesiell Røde Kors sak, for den angår sosialt interesserte mennesker i hele landet. Vi trenger hjem for 6-7000 åndssvake barn, som ofte fører en sørgelig tilværelse til plage både for seg selv og familien. Og under omsorg kommer minst 12 000 åndssvake i Norge.
Som nevnt er det 40 på Grime. Etter utbyggingen blir det plass til 100 og på Hornslien 30. Det er ennå langt fram til målet.
        Et utmerket eksempel på hvordan en støtteforening kan arbeide, er Mosseforeningen under fru Magnhild Bergs ledelse. Det var noen kvinner som begynte å samle inn penger under ytterst enkle former, med små utlodninger. Nå er det ca. 160 aktive medlemmer som har møte hver 14. dag. De får låne et lokale og arbeider opp ting som den lodder ut. På et sånt møte kan de få inn opp til 1000 kr. og samtidig holdes opplysende foredrag. 20 000 kr. tar de inn om året, kjøper møblementer og andre store og verdifulle ting, holder basar som flyttes til forskjellige bydeler.
        - Det er bare fordi folk ikke vet om hvor vondt mange familier med åndssvake barn har det, at det ikke gjøres mye mer, pleier fru Berg å si. Når folk får vite hvordan det er, kan du skjønne de gir.
        Mosseforeningen har gitt penger til atskillig utstyr på Bakkebø ved Egersund. Til Grime har de gitt piano og utstyr til Nystua, videre har de hjulpet Tokerud.
        Denne foreningen blir kjernen i et støttelag for åndssvakeforsorgen i den delen av Østfold, og nå får de også Røde Kors med seg for å prøve å opprette en filial for statens åndssvakeinstitutt på Tokerud.
        Overalt må småhjemmene komme inn under en større enhet – slik som altså Grime vil bli en filial av den sentralanstalten Oppland og Hedmark må få.

                          Alle støtter opp om Grime.

        Mange støtter opp om Grime. Jeg var der oppe en vakker junidag, skriver fru Halldis Stenhamar i Dagbladet, sammen med Vestre Akers krets av Røde Kors, den såkalte fru Falkenberg-foreningen med fru bergliot Falkenberg som formann og fru Magdalene Mathiessen som viseformann. At også den personlige kontakten med et foreldreløst barn kan være til gjensidig glede så jeg da en av damene hadde med en gave til en av guttene, som hun nå så for første gang. Hun hadde før fått oppgitt hans navn og sendt gaver til ham, og selv mottatt en nydelig juleengel som gutten hadde laget. Så kjekk og grei han virket – og lykkelig over kontakten. Kanskje en og annen vil følge eksempelet.

                         Et hjemlig barnehjem.

       Det er en berikelse for en selv å se et så hjemlig barnehjem. Bestyrerinnen, frk. Astrid Eide må ha et godt lag både med barn og funksjonærer. De virket så snille og glade alle sammen, og alr var så lyst og vennlig og fargerikt med friske blomster overalt (det var tydelig å se at det var noe som hørte til hver dag). Det ble arbediet med lyst og liv både i vevstua og i de store guttenes arbeidsrum. Mange av barna deltar i gårdsarbeid og gartneri, noen hjelper til på kjøkkenet. Fjøset var det rensligste jeg noen gang har sett, men det skyldes nok først og fremst budeia, som vasker taket flere ganger om året og legger en striesekk til å tørke av føttene på både foran melkerommet og ved selve inngangen til fjøset! 

                          Tyskerbrakkene kom til nytte.

        Nystua er noe for seg selv. Røde Kors’ Barnehjelp hadde fått kjøpt to tyskerbrakker. Taket ble løftet, så det nå ser ut som et stort halvannen etasjes hus, hvitmalt og hyggelig med bad, flere w. c. og vaskerom lurt inn på mange steder. Steiel trapper er det, men en kan ikke få alt som en vil i gamle bygg. Hovedbygningen var modernisert i 1943 som et usedvanlig romslig føderådshus. For å skaffe plass til så mange barn som mulig er et rom med skråtak tatt i bruk som sovesal, mens de siden skal bli depot. Den som bor minst bekvemt er er sannelig bestyrerinnen – hun har et mindre rom som samtidig er kontor, - og feiler det barna som sover hun oppe hos dem som en annen mor.
        Så glad som alle er i ”tantene” på Grime, glemmer barna likevel ikke sine egne slektninger. ”Vil du hilse min mor” var det siste jeg hørte fra en livlig liten Oslogutt, som ellers gikk omkring og sang med stadige gjentagelser: ”Fru Sømme skal være her helt til mandag”. En annen av guttene var meget stolt av en spekefjel han hadde laget og som han skulle overraske moren med når han resite på besøk til Oslo.
        Åndssvake barn er ofte mer tillitsfulle enn normale barn. Måtte de ikke bli skuffet – og tenk om Hjelpestikkene kunne lyse opp for mange flere av dem.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Bilde til Grime blir et viktig ledd i sentralanstalten, 24.06.1950

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.