Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Om prosjektet

I de første tiårene etter 2. verdenskrig bodde mange tusen nordmenn på institusjon, mange av dem langt borte fra venner og familie - og for mange år. Gjennom HVPU-reformen og nedbygging av sentralinstitusjonene for utviklingshemmede fikk menneskene på og rundt disse institusjonene andre boformer og andre muligheter for livsutfoldelse, men også nye utfordringer. Mange som i dag lever i egen bolig etter mange år på institusjon, har vanskelig for å fortelle. Andre vegrer seg for å spørre. Er menneskene, institusjonene og fortellingene i ferd med å bli glemt?

Nettstedet www.institusjon.no er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder – fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektets mål har vært å samle inn og formidle informasjon og beretninger fra og om etterkrigstidas sentralinstitusjoner for utviklingshemmede, fra HVPU-reformen og fra utviklingen på dette området fram til i dag. Prosjektet har vært drevet av fem museer som ønsker å formidle en del av norsk historie som har berørt mange mennesker – som institusjonsbeboere, familie, naboer, venner, ansatte eller andre. 

I tillegg til nettstedet har prosjektet også resultert i en vandreutstilling og en miniutstilling som har vært vist mange ulike steder over hele landet fra høsten 2009 til vinteren 2012. Prosjektet har hatt som målsetning at nettsted og utstillinger skulle være dialogarenaer der et mangfold av stemmer og beretninger skal komme besøkende og publikum direkte i møte. I denne prosessen har vi vært avhengig av respons fra besøkende på nettstedet og utstillingen, og takker for fortellinger og kommentarer som har kommet til.

Samarbeidsprosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2012/2013, og det er ikke lenger mulig å låne utstillinger, men dette nettstedet videreføres. Vi tar gjerne imot flere beretningen og kommentarer fra deg.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Arild Engebretsen
Flott med et så viktig prosjekt og nettside. Denne historikken har vi ikke lov til å glemme. Forhåpentligvis kan vi lære mye av denne. Savner Fossnes sentralhjem i Stokke i Vestfold og Solbïø i Holmestrand som institusjoner.
14.11.2008
Thomas Owren
Jeg er vernepleier - og engasjert i arbeidet for utviklingshemmetes rettigheter. Jeg er svært glad for at dere tar fatt i dette arbeidet med å bringe frem historier, og håper dere lykkes - det er et viktig arbeid! Jeg gleder meg til å følge utviklingen i prosjektet - og kan også godt tenke meg å bidra etterhvert.
28.2.2009
dag Balavoine
Fint initiativ! Har dere vurdert å ta inn historien om de norske camphill landsbyenes betydning for mennesker med utviklingshemming i etterkrigstiden. Vidaråsen med den første landsbyen kom i 1966. Idag er det 6 levedyktige landsbyer i Norge. Ta en titt på camphill.no
24.1.2010
Vigdis Vangen Skaalien
Jeg er så glad over at vi har kommet dit vi er, i forhold til at mennesker med psykisk utv. h. har fått egne boliger i nærheten av familien sin. Jeg håper også det er slik at den enkelte får den bistanden de trenger. Slik synes jeg at vi har kommet langt i Modum kommune.
13.6.2012

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.