Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Nord-Norge

Trastad

Da freden kom i 1945 og det moderne Norge skulle bygges ut, var Klæbu Pleiehjem i Trøndelag det nordligste organiserte tilbud for psykisk utviklingshemmede.

Vensmoen

Vensmoen hjem for åndssvake i Saltdal sto for en betydelig utvidelse av åndssvakeomsorgen i Nord-Norge.

 

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Nord-Norge.

Utvalgt:

Vensmoen

Vensmoen hjem for åndssvake i Saltdal sto for en betydelig utvidelse av åndssvakeomsorgen i Nord-Norge.

 

Bilde til Vensmoen

Vensmoen i Saltdal

Les mer...

Trastad

Da freden kom i 1945 og det moderne Norge skulle bygges ut, var Klæbu Pleiehjem i Trøndelag det nordligste organiserte tilbud for psykisk utviklingshemmede.

Bilde til Trastad

Trastad i Kvæfjord kommune

Les mer...

 

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.