Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Anne-Karin Gjeitrem forteller

Fakta

Se videointervju med Anne-Karin Gjeitrem på nettstedet til abergen med lenke i boksen over

Jeg begynte på Vestlandsheimen den 01.11.72. Jeg arbeidet da i 2 år ved avd. GI som var en ren mannsavdeling hvor beboerne var oppegående, men delvis pleietrengende. Etter dette arbeidet jeg på avdeling KII, manns- og kvinneavdeling. Beboerne krevde tett oppfølging hele døgnet.

Jeg hadde permisjon for å gå hjelpepleierskolen fra 26.01 til 01.10.75. Etter endt utdanning jobbet jeg et par mnd. (i 1975) på avd. CI, en barneavdeling, med noen sterkt pleietrengende, noen godt fungerende. Etter dette arbeidet jeg ved flere avdelinger, blant annet avd. L – hvor beboerne var høyt fungerende og hadde arbeidstilbud, og på avd. DI – som var en ren kvinneavdeling for delvis pleietrengende. Jeg hadde bl.a. to svangerskapspermisjoner frem til jeg begynte å jobbe på avd. U. Jeg kan ikke huske bemanningsfaktoren på avd. K og C, men husker at vi var godt bemannet, da dette var beboere som krevde tett oppfølging.

Jeg begynte å arbeide på avd. U den 01.10.79. Denne avdelingen ble kalt treningsleiligheten og var en gjennomgangsbolig for høytfungerende utviklingshemmede. Leiligheten hadde til en hver tid 5-6 beboere og til sammen 5 stillinger, hvorav 3 var besatt av personer med miljøterapeutisk utdanning, og 2 stillinger var delt på hjelpepleiere. I tillegg hadde leiligheten fast tilknyttet psykolog og sosionom. Målsettingen for treningsleiligheten var å kunne gi et egnet treningstilbud for den enkelte beboer, med tanke på utflytting til egen bolig med støttekontakt. Høsten 1985 ble treningsleiligheten overført til vernede bustader i Bergen, som var direkte underlagt Fylkesteamet.

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert i kategorien Ansatte.

Bilde til Anne-Karin Gjeitrem forteller

Anne-Karin Gjeitrem utenfor Treningsleiligheten (avd. U)

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.