Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Vensmoen

Vensmoen hjem for åndssvake i Saltdal sto for en betydelig utvidelse av åndssvakeomsorgen i Nord-Norge.

Vensmoen ble bygd som tuberkulose sanatorium for hele Nord-Norge, og det var i bruk fra 1916 til 1966, da det ble nedlagt etter femti års drift. Det tidligere sanatoriet  ble funnet godt egnet som institusjon for psykisk utviklingshemmede, og styret for Trastad Gård ble av departementet bedt om å ta ansvaret for driften.

Nordland fylke fant denne løsning gunstig, da fylket ikke selv ønsket å påta seg oppgaven. I oktober 1966 ble bruksretten overført til Trastad Gård. Etter store ombyggings og tilbyggingsarbeider ble ble Vensmoen et godt hjem for 150 pasienter.

Institusjonen la sterk vekt på en utvikling av undervisning, terapi, arbeidsopplæring og alt som kunne gjøre livet rikest mulig for pasientene. Blant annet ble det satt i gang et verksted for plastproduksjon, noe som ga velegnete arbeidsplasser for mange pasienter.

I 1991, etter tjuefem års drift, var også denne epoken over.

Vensmoen hjelpepleierskole ble stiftet i 1975. Skolen eies av Nord-Norges Diakonistiftelse, og er en av stiftelsens virksomheter rettet mot mennesker med omsorgsbehov. Etter at Vensmoen ble nedlagt som institusjon, disponerer hjelpepleierskolen bygningene.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Arna
Jeg jobbet på Vensmoem tidlig på åttitallet. Først på avdeling A som var ei sykeavdeling. Her bodde det ca. 15 mennesker i alderen 2-80 år. Husker ennå første gangen jeg kom inn på avdelinga, det gjorde et enormt sterkt inntrykk - og de første fjorten dagene sov jeg ikke. Her var mange skjebner samla på et brett. Dette har nok gjort at jeg senere i livet aldri blir forfært over noe - for jeg opplevde å bli glad i og få kontakt med alle sammen og jeg husker hver og en som de spesielle menneskene de var.Irma var en god avdelingsleder. Husker også en sykepleier som het Kjell fordi han satte i gang spisetrening med en mann på over femti år, og det tok ikke lang tid før han spiste selv. Det kom etterhvert inn en lærer som het Ingvaldsen - han gjorde en hederlig innsats med en gutt som bodde der uten noe tilbud. Jeg var også med under oppstarten av "lille C". Det var under helt andre forhold og med masse ressurser, Der jobba vi med en til en. Det var både spennende og krevende, men et veldig godt arbeidsmiljø.
23.2.2009

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Nord-Norge.

Bilde til Vensmoen

Vensmoen i Saltdal

Foto: ukjent

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.