Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Toftes gave

Toftes Gave åpnet som åndssvakehjem for barn i 1951, og var fram til reformen på 1990-tallet en av de store institusjonene for utviklingshemmede fra Oslo, sammen med Grimebakken, Nordre Aasen og Orkerød.

Toftes Gave ligger på Helgøya i Mjøsa, og stedet hadde i perioden 1877 til 1949 vært et av de statlige skolehjemmene. Da skolehjemmet ble lagt ned ble det straks tatt til orde for at stedet kunne brukes som åndssvakehjem. Formannen i Oslo kommunes komité for reisning av nytt åndssvakehjem, dr. Alf Seweriin, mente at Toftes Gave egnet seg utmerket - vakkert og fritt som det ligger ved hellingen mot Mjøsa - og fordi eiendommen på 1200 mål gav muligheter for videre utbygging.

Etter store ombygningsarbeider, der man blant annet fikk avdelte soverom for barna i stedet for de store åpne sovesalene som man hadde tidligere, åpnet hjemmet i desember 1951. Oslo kommune hadde da brukt ca 600 000 på bygningsarbeider, møbler og utstyr. Hjemmet hadde plass til 54 jenter og gutter i alderen 6 til 15 år, og en betjening på ca 20 personer. Barna kom gradvis, slik at betjeningen skulle få tid til å bli kjent med barna etter hvert.

Man var opptatt av at barna skulle settes i aktivitet, og hadde både barnehage og arbeidsstue. De skulle se hvor stolte barna er over sine arbeider! Foreldrene kommer ofte på besøk hit, og da trekker barna dem øyeblikkelig med seg inn i vevestuen eller barnehagen og viser frem det de har laget - håndklævev, filleryer, tegninger, bastarbeider og alt hva det kan være, forteller bestyrer Kristian Røsegg til Hamar Stiftstidende i 1953.

Toftes gave hadde en egen mødreforening, som hadde møter i Oslo og samlet inn penger og besøkte hjemmet med gaver. I en artikkel i Arbeiderbladet fra 1953 kan en lese at foreningen hadde kommet med rutsjebane til barna, og at det store ønsket nå var filmapparat.

I de føste årene omtales institusjonen veldig positivt i media. Det forelå planer for å bygge ut hjemmet, og i en rekke avisartikler fra begynnelsen av 1950-tallet nevnes ønsker om avdelinger også for spedbarn, småbarn og voksne, og egne avdelinger for de urolige og for pleiepasienter. Imidlertid gjorde avstanden til Oslo at det ble en lang og besværlig reise for foreldre som ville besøke barna, og det var heller ikke så lett å skaffe kvalifisert betjening. Etter forslag fra Sosialrådmannen i 1954 ble det vedtatt i formannskapet i Oslo at man burde ha flere og mer differensierte institusjoner som hver skulle ta imot bestemte grupper av pasienter. Orkerød ble bygd om for å huse utviklingshemmede barn, de klientene som var i ungdomsårene skulle få plassene på Grimebakken, og Toftes Gave skulle bygges ut så stedet fikk kapasitet til å ta imot behovet for voksenplasser.

I dag er det Ringsaker kommune som eier stedet, og det blir brukt som en del av pleie- og omsorgstilbudet i kommunen.


Nettredaksjonen har valgt å skrive dennne korte artikkelen på tross av manglende kunnskap om og kildetilfang fra hele perioden Toftes Gave var i drift. Vi håper at noen med kjennskap til stedet kan påta seg å skrive en ny artikkel.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.