Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Fossnes sentralhjem

Fossnes sentralhjem ble bygget på 50 tallet. Det skulle bli et hjem for mennesker med psykisk utviklingshemming fra Buskerud og Vestfold. Intensjonen med å bygge institusjon ute i landlige omgivelser var at mennesker med psykisk utviklingshemmning skulle være beskyttet mot samfunnet utenfor.

Fossnes inneholdt alt en total instutisjon trengte. Det var storkjøkken som produserte all mat. Det var mat som ble bearbeidet fra bunn. De som bodde på institusjonen skulle ha det beste av mat. Oldfrue med vaskeri og tøylager, tannlege, lege, områdeoverlege, arbeid stuer, barnehage og skole. De som bodde der skulle få alle tjenestene innenfor sentral institusjonens vegger.
Dagsenter besto av pedikk gruppe, ute gruppe, pakke gruppe og søm gruppe i tilegg hadde institusjonen garneri og noe gårdstell.

I 1973 åpnet en ny barneavdeling ved Fossnes (Skoglund). 10 barn flyttet inn. De var fra 4 til 10 år. Det var barn med omfattende skader og et stort hjelpebehov. Avdelingsleder var hjelpepleier og øvrige ansatte var ufaglært. Barna hadde vært hjemmeboende inntil de flyttet til Fossnes. Foreldrene fikk beskjed om at de ikke kunne komme på besøk før det hadde gått 2 mnd. Dette fordi barna skulle venne seg til et nytt liv. Det ble ikke lagt vekt på å overføre fagkunnskap fra foreldre til avdelingspersonell.

I 1980 bodde det 167 beboere på institusjonen.

Institusjon hadde også hjelpepleie skole med internat, den startet 1973/74.
En del personell bodde i hybelhus tilknyttet institusjonen. Kvinner og menn var adskilt i egne hybelhus. Det var ikke lov med besøk av et annet kjønn etter kl 2300. Personale som hadde ledene stillinger fikk leie eneboliger eller leiligheter på institusjon område til en rimelig pris.

Avdelinger på Fossnes var Solbakken for menn, Bekkestua for menn. Bakketun for damer, Løvtun for damer, Furulund for damer, Fjellstua for menn, Nortun og Sørtun for barn, Granstua for barn, Skoglund for barn, Eikely øst og vest for damer.
Bekkestua og Furulund var avdelinger for godt fungerende brukere. Solbakken var en avdeling for urolige og vanskelige menn. Den inneholdt isolater. Her bodde det en periode både barn og voksne menn.
Løvtun, Fjellstua og Bakketun som var de første avdelingene ved Fossnes, her bodde de fire stykker på hver rom. På alle avdelingene var klesskapene ute på korridoren. På mange av skapene var det lås, kun personale hadde nøkkel. Beboerne måtte be om sine egne klær hvis de trengte og skifte.

Det var faste badedager for beboerne. Det var som oftest to dager i uka. Da fikk de utlevert rene klær. Det var personale som bestemte hva de skulle ha på seg.
Det var avdelingsleder som hadde ansvar for nyinnkjøp av klær til beboere. Det kom en kles agent til oldfrua to ganger i året. Han hadde med kolleksjoner med klær. Avdelingsleder plukket ut klær til den enkelte bruker. Dette resulterte i at veldig mange gikk likt kledd. Beboer hadde ikke innflytelsen på valg av egne klær.

Avdelingsleder bodde i leilighet som var knyttet sammen med den avdelig vedkommende var leder for. De som var ansatt ved institusjonen var gjerne husmødre fra bygda. Det var ment at man ikke trengte faglig kompetanse ved institusjonen. Vanlig bemanningsfaktor var 2 personale på 10 til 14 beboere.


Måltider
Det ble servert 4 måltider pr. dag. På flere av avdelingene var maten ferdig påsmurt og den var nøye tilmålt. Beboerne hadde liten mulighet til å påvirke hvor mye de ville spise, hvilket pålegg de ville ha. Alle avdelingene bestilte mat fra hovedkjøkken to ganger i uka, all middag ble kjørt ut hver ettermiddag. Det var ofte slik at personale spiste sammen med beboerne på avdelingene. På enkelte avdelinger spiste personale før beboerne, dette kunne resultere i at det ble for lite mat for de som bodde i avdelingen. Personale betalte ikke for maten.
På bursdager ble det servert bløtekake og brus. Godterier var det kun til jul og påske.

Fritid
Det var en egen fritidsklubb ved institusjonen. Her var det ansatt 2 fritidsleder. Det ble arrangert klubbkvelder/kinokvelder og idrett arangemanger. Dette var veldig populært blant beboerne. To ganger i året ble det arrangert sommer og vinterleker. Dette skjedde på omgang på de ulike institusjoner i landet.

Økonomi
Beboere fikk i utgangspunktet utbetalt en kvar G. Disse pengene disponerte institusjonen. De ble brukt til bursdagsgaver og til arbeidsoppmuntrings penger. Beboerne hadde ikke egen konto. Det kom først i 1980.

Fossnes startet utflytting av beboere til hjem kommuner i 1980. Det ble startet en egen avdelig for de godt fungerende med hensikt på og trene ADL ferdigheter slik at de skulle mestre en hverdag i egen leilighet i sin hjem kommune. Fossnes hadde trappet opp bemanning vesentlig og fagpersonell var viktig. Det ble ansatt vernepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere i flere stillinger. Fossnes ble fylkeskommunal etter hvert. Fossnes ble nedlagt i 1993.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Karl W. Wefring
I tillegg til dette utmerkede innlegget vil jeg gjerne at det tilføyes mer om omsorgen for "åndssvake" i Vestfold. Den tidligere tyskerleiren, Grefsrudleiren, i Holmestrand som ble til "Solbø" var jo en periode en del av Fossnes sentralhjem. Solbø besto av elendige bygninger, men omsorgen for barna var i god. I hvertfall var den det for de som lå i avdelingen for multifunksjonshemmete. Der eksisterte det ikke liggesår. I debatten om Fossnes eller Solbø var et av politikernes argumenter for å opprette Solbø at det i Holmestrand var "så mange flinke husmødre". Den ytringen sier jo noe om datidens holdninger. Så vidt jeg husker ble Solbø¸ en del av Fossnes, og det ble utført modernisering og utbygninger der før HVPU ble historie. Hilsen Karl W. Wefring
25.6.2009

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

Bilde til Fossnes sentralhjem

Økonomibygget på Fossnes kan taes i bruk 1. oktober. Sandefjord Blad 25.08.1960

Bilde til Fossnes sentralhjem

Paviljongene på Fossnes glir godt inn i terrenget, og en kombinasjon av teglstein og treverk fører til at deres lange flater brytes og mykes opp. Drammens Tidende 27.10.1960

Bilde til Fossnes sentralhjem

Inne i paviljongen pågår nå hektisk sluttspurt. Til venstre gransker bestyrer Tom Gunnar Wahl en av de nye stolene, mens avdelingsleder Karin Nilsen henger opp gardinene i spisestuen. Drammens Tidende 27.10.1960

Bilde til Fossnes sentralhjem

Bestyrer Tom Gunnar Wahl og avdelingsleder Dorothea Vogt ønsker velkommen til Fossnes. Bildet er tatt umiddelbart efter at hjemmet i går ble åpnet. Tønsberg Blad 02.11.1960

Bilde til Fossnes sentralhjem

De to paviljongene for barna ligger vakkert i terrenget. Drammens Tidende 13.05.1961

Bilde til Fossnes sentralhjem

Kosetime med "tante" foran grammofonen. Drammens Tidende 13.05.1961

Bilde til Fossnes sentralhjem

En av guttene sitter fordypet i arbeidet med kurvfletting. Drammens Tidende 13.05.1961

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.