Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Møhleren barneklubb og ungdomsklubben på Møhlenpris

Både barneklubben og ungdomsklubben har base Vitalitetssenteret på Møhlenpris. Det er Bergenhus og Årstad kulturkontor som står bak det ukentlige tilbudet .

Fakta

Møhleren barneklubb er en klubb for psykisk utviklingshemmede barn i alderen 8 – 14 år. Det er 25 medlemmer og to klubbledere som kommer sammen for ulike kultur- og idrettsaktiviteter. Barna har også med seg en følgeperson, enten foreldre, støttekontakt eller andre.

Klubben vil ha tilbud tilpasset de fleste ønsker og prestasjonsnivå, og mange ulike aktivitetet står på programmet, blant annet maling, dans, svømming, ballspill, boccia, fisketurer, teater, gårdsbesøk, musikk og rytmekurs. Oversikt over aktivitetene blir utarbeidet i begynnelsen av hvert semester.

Ungdomsklubben på Møhlenpris er er en samlingsplass og aktivitetsarena for ungdommer i alderen 15 – 18 år. Klubben har 8 medlemmer og drives av to klubbledere med mye erfaring fra kultur, ungdom og utviklingshemmede.

Det vektlegges aktiviteter som ungdommene selv er interessert i og ønsker å utvikle, og klubben gir kurs i ulike kulturuttrykk, som foto, matlaging, data, capoeira, graffiti. Det blir også tid til besøk på andre kultur-/fritidsarenaer og sosiale aktiviteter i klubblokalene.

På s. 10 i Infoposten nr. 3. 2008 kan du lese mer om noen av aktivitetene i ungdomsklubben denne våren.

Se også reportasje om Møhleren Barneklubb i Bergens Tidende 10.02.2006.

 

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.