Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Christiegården

Christiegården ligger i Årstad bydel i Bergen og er en privat stiftelse etablert av Røde Kors Barnehjelp og støttelaget for åndsvake i 1957. Virksomheten driver i dag dagsenter og avlastning for mennesker med psykisk utviklingshemming. Christiegården har driftsavtale med Bergen Kommune som yter 100% driftstilskudd.

I 1960 fikk den private stiftelsen Barnely låne de tre husene på det gamle gårdsbruket Christiegården for å drive arbeidsstue for mennesker med psykisk utviklingshemming. Barnely, som ble stiftet i 1957 av Bergen Røde Kors Barnehjelp, hadde tidligere drevet daghjem for psykisk utviklingshemmede i en privat villa på Kalfaret.

I 1970 bygget barnehjelpen den nyeste delen av Christiegården. I 1989 ble naboeiendommen, Idrettsveien nr. 8, en del av virksomheten. Idrettsveien nr. 8 består av en eldre villa som er tilrettelagt for døgnbasert avlastning.

I dag har Christiegården 5 hus til rådighet for sine aktiviteter, og eier også 2 minibusser som gir gode muligheter til å komme ut på tur, kafébesøk, kino, museum m.m. Bilene brukes også på ferieturer.


Dagsenteret
På Christiegården er det 40 dagplasser og brukerne er inndelt i grupper satt sammen ut fra funksjonsnivå, alder og interessefelt. Hver aktivitetsgruppe har sitt eget tilholdssted med arbeidsplass, hvileplass og egen kjøkkenkrok. Hver gruppe på Christiegården disponerer bil minst en dag pr. uke.

Mange av brukerne er med på produksjonsaktiviteter som for eksempel brodering og strikking, silkemaling, kurvmaling og vedproduksjon, og serviceoppdrag som blant annet budtjenester, varekjøring, stell av uteareal med plenklipping og luking, snørydding og bilpleie. Brukerne trener også på å mestre gjøremål som handling, mattilberedning, lage nistepakke, baking og generelle kjøkkenaktiviteter.

En av gruppene er ansvarlig for drift av Christiegårdens egen kafé, som er et samlingspunkt for alle som arbeider her. Her selges for eksempel hjemmebakte rundstykker og pizza med godt og variert drikke til. Menyen er vekslende og forutsetter brukermedvirkning i mesteparten av utførelsen. Til daglig jobber det 4 brukere her, i alderen 20-64 år, og de får gjennom arbeidet her trening i blant annet vareinnkjøp, matlaging, servering, hygiene og økonomi.

Christiegården legger vekt på gode muligheter for varierte fysiske aktiviteter, fysioterapi, finmotorisk trening og sansestimulering.

Avlastningsboligen
Avlastningsboligen i Idrettsveien 8 har 4 plasser for hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. Christiegården tilbyr avlastning til barn, unge og voksne. Antall avlastningsdøgn som avvikles pr. år er ca. 1400. Brukerne blir innvilget opphold etter foreldre/foresattes ønsker/behov og kapasitet.

Eksempler på aktiviteter inne er deltakelse i matlaging og huslige gjøremål, spill, leker, tegning, maling, billedbøker og høytlesning, TV og video, mens fritidsaktivitene spenner fra aktiviteter i hagen, turgåing, ballspill og dans til kino og kafébesøk, fotballkamper og bilturer.

Du kan finne mye mer informasjon om tilbudet på Christiegården på deres egen nettside www.christegaarden.no .

Du kan også lese Bergens Tidendes artikkel fra Christiegården i anledning feiringen av 50-årsjubileet i 2007 ved å klikke her.

 

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.