Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Nordre Aasen

Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter ble etablert i 1957, takket være Støttelaget for Åndssvake i Oslo.

FilmerRagna Ringdals Daghjem

Barna blir tatt imot om morgenen.

 

Støttelaget ble stiftet i 1950 med Ragnhild Schibbye som formann, og det å fremme de åndssvakes rettigheter i Oslo som formål. Deres første store mål var å få bygget et daghjem i Oslo. I 1953 sto Ragna Ringdals daghjem ferdig med plass til 82 barn og voksne. Dette var det første daghjemmet for åndssvake i Europa, og Støttelaget var dermed pionerer på dette feltet, også i internasjonal målestokk. Det var en donasjon på 300.000 kroner fra skipsreder Olav Ringdal til Støttelaget som gjorde dette mulig.

Så snart Støttelaget hadde fullført byggingen av Ragna Ringdals daghjem, gikk man i gang med å legge planer for å få etablert et observasjonshjem for 64 av de minste og dårligste åndssvake, tilknyttet en større poliklinikk med laboratorium for medisinsk forskning. Innsamlingsvirksomheten ble ledet på samme måte som tidligere ved hjelp av en rekke grupper. Man opplevde en stor oppslutning om denne oppgaven, og store donasjoner ble gitt Støttelaget. Skipsreder Olav Ringdal bidrog igjen til å påskynne fullførelsen av bygget ved å gi et bidrag på 300.000 kroner.

Grunnsteinnedleggelsen ble utført av H.K.H. prinsesse Astrid 28. november 1955. 1. august 1957 kunne man motta de første barna, og den 11. september samme år fant den offisielle innvielsen sted. Arkitekt P.A.M. Mellbye var byggets arkitekt. Astrid Moi ble ansatt som den første bestyrerinnen. Driftsutgiftene ble dekket av stat og kommune, og alt var gratis for de pårørende. I tilknytning til Observasjonshjemmet ble det bygget et funksjonærbygg med plass til 25 funksjonærer.

Oslo Observasjonshjem ble utvidet i 1962 med en ungdomsavdeling. I dette bygget var det også plass til en arbeidsstue og lokaler til barnehage. Bygget ble finansiert dels ved egne midler anskaffet fra basarer etc. og ved låneopptak.

I 1960 startet det diettbehandling av barn med Føllings sykdom, og det var innlagt flere barn til behandling.I 1964 ble det åpnet EEG- laboratorium, og det ble foretatt 1227 EEG – registreringer det første året.

På initiativ fra Støttelaget ble det ansatt en overlege for Oslo åndssvakeomsorg, overlege Hallvard Vislie, samt annen fagekspertise som var nødvendig. Det var sykepleiere, sosionomer, psykologer m.m. Etter hvert ble det ansatt flere leger.

Ved innvielsen av Oslo Observasjonshjem og poliklinikk ble begivenheten betegnet som innledningen til en æra for åndssvakeomsorgen i Norge. Institusjonen skulle stå som et krav, en appell og en utfordring til den medisinske forskning og til den psykiatriske og psykologiske undersøkelse og behandling for stadig å forsøke å nå videre og å gjøre mer for de åndssvake.

To nye institusjoner, Radarveien daghjem og skole og barneinstitusjonen Kapellveien 8C, ble etablert i 1973. Ved Kapellveien ble det også opprettet en avlastningsavdeling .Oslo Observasjonshjem endret navn til Nordre Aasen sentralinstitusjon. Kapellveien og Solhaug i Ski ble en del av sentralinstitusjonen med samme styret.


I 1980-årene var Nordre Aasen sentralinstitusjon preget av utflytting og nedtrapping. I 1984 var det en stor utflytting til Vestre Haugen bo- og behandlingsssenter som da sto ferdig. Det ble trappet ned fra 54 til 27 beboere. I 1987 ble stedet ombygget, og det var også en større omorganisering.

I 1991 ble Helsevern for psykisk utviklingshemmede nedlagt, og Ansvarsreformen trådde i kraft. Det ble vedtatt at Nordre Aasen sentralinstitusjon skulle bli en del av spesialisthelsetjenesten i Oslo med driftsavtale med Ullevål sykehus. Institusjonen endret derfor navn til Nordre Aasen habiliteringssenter.

En barnebolig med fem plasser ble etablert i 1998, i 2004 nok en barnebolig med tre plasser. For å markere helheten ved tilbudet, ble navnet endret til Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra Sør-Norge.

Bilde til Nordre Aasen

Ragnhild Schibbye. Grunnleggeren av Støttegruppa for Åndssvake barn og ildssjelen bak Oslo Observasjonshjem og Ragna Ringdal Dagsenter.

Foto: Ukjent. Utlånt av Stig Sætre, Ragna Ringdal Daghjem

Bilde til Nordre Aasen

Vårt Land var en av mange aviser som dekket åpningen av Oslo Observasjonshjem 11. september 1957.

Bilde til Nordre Aasen

Dagligliv ved Oslo Observasjonshjem i åpningsåret, 1957.

Foto: Ukjent. Utlånt av Stig Sætre, Ragna Ringdal Daghjem.

Bilde til Nordre Aasen

En beboer og en ansatt på Oslo Observasjonshjem på 1970-tallet.

Foto: Arbeiderbladet.

Bilde til Nordre Aasen

Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.