Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Helgeseter

Helgeseter startet i 1954 som et helsepedagogisk hjem og skole inspirert av antroposofiens menneskesyn, samt medisinske og pedagogiske praksis, for å gi utviklingsmiljø til barn med spesielle behov.

Helgeseter ble startet 28.august 1954. Kate Rieber var initiativtaker for Helgeseter, hun var antroposof og hadde en spesielt god erfaring med antroposofisk medisin for et barn. I 1952 var dr. Karl König på foredrags reise, også i Bergen, om sitt arbeid med barn med spesielle behov og dr Rudolf Steiners sine tanker om helsepedagogikk. Dette inspirerte Kate og Paul Rieber til å starte Helgeseter.

Gården fikk de av Fana kommune, og så bygget de et stort nytt bygg øverst på tunet. Der bodde barn og "pleie-mødre og fedre" sammen. I begynnelsen var det barn i skolealder, 6 - 17 år. De fikk heldøgnstilbud: hjem, skole, medisinsk og terapeutisk behandling, fritidsaktiviteter, kultur-opplevelser og -aktivitet.

Det var mye spørsmål om botilbud, så etter hvert ble det bygget eget skolehus med nye boliger på tunet. Det var ikke mange steder å flytte til når de ble eldre. I 1981 hadde Helgeseter 43 beboere/elever, 11 i grunnskolen, 32 fikk arbeidsopplæring i ulike verksteder og på gården. Bestyrer Lilli Nøstdal foreslo at de eldste burde få flytte til egne, varige boliger. I 1989 flyttet de tre første inn i et rekkehus i nabolaget.

I forbindelse med Ansvarsreformen bygget vi en del nye bo-enheter og ombygget den del av de gamle, slik at vi i 1999 hadde 20 godkjente botilbud på tunet. En del flyttet til sine opprinnelige hjemmekommuer og 11 bodde i rekkehus i nabolaget.

Mange har fått større hjelpebehov med årene så vi har styrket de individuelle tilbudene med terapier og trening. Samtidig legger vi fortsatt vekt på sosialt fellesskap arbeid, opplæring, kultur – og fritidsaktiviteter. Vi har arbeidstilbud til alle beboere i forhold til deres kapasitet, i tillegg har vi tilbud til 5 som bor utenfor Helgeseter.

Opplysninger fra redaktøren:
Helgeseter har fine hjemmesider som du finner på www.helgeseter.org . Her finner du også de siste utgavene av virksomhetens eget tidsskrift "Til oss alle".

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Helgeseter

Bygningen ble tegnet av arkitektfirmaet Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal Lunde. Illustrasjonen er hentet fra Bergens Arbeiderblad 20.10.1953

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.