Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Hordaland skal slå et slag for åndsveikeanstalt, 26.09.1952

HORDALAND skal slå et slag for åndsveikeanstalt på Vestlandet

Fylket har 455 åndsveike, men ikke en eneste anstaltplass

Stor innsamlingsaksjon starter i dag

Fakta

Datering:
1952-09-26
Perioder:
Før HVPU-reformen

Hardanger Folkeblad, Odda

        Ved årsskiftet 1951-52 var det 455 åndsveike i Hordaland. To tredjedeler av disse burde vært plasert i anstalt, men dessverre disponerer fylket ikke en eneste anstaltplass. Det samme gjelder for Bergen og Sogn og Fjordane. Ingen steder i landet er behovet for anstaltplasser til åndsveike så påtrengende som her. Det er derfor klart at sentralanstalten for åndsveike på Vestlandet må komme så snart råd er.
        Og nå skal det bli fart i arbeidet for anstalten. De fire store helseorgansiasajonene, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen for Folkehelsen og Norsk Folkehjelp har med stor glød gått inn for saken, myndighetene støtter planen og mange gode navn har stilt seg i spissen. I Sogn og Fjordane er det allerede samlet inn betydelige beløp for formålet, og nå er det Hordlanad som skal slå et slag for sine åndsveike. Innsamlingsaksjonen i Hordaland starter i dag, og her må hele fylket være med.
        I spissen for innsamlingsaksjonen står et arbeidsutvalg med fylkeslege Engedal som formann. Medlemmer er skolestyrer B. Heiberg Andersen for Norges Røde Kors, fru Alvhild Sæbø for Norske Kvinners Sanitetsforening, skolestyrer Th. Follesø for Nasjonalforeningen, sekretær Nævdal for Norsk Norsk Folkehjelp og diakon Hundvin (?) for Bergen Diakonlag, som også omfatter Hordaland.
        I et møte med en del av arbeidsutvalget forleden, ble pressen orientert om innsamlingen. Nævdal, som er valgt til arbeidsutvalgets sekretær, forteller at det skal dannes lokale aksjonskomiteer i de forskjellige kretser og grender. Disse aksjonskomiteene må så få kontakt med organisasjonene på stedet, med skole og hjem og næringslivet. Ellers har arbeidskomiteen allerede sendt ut skriv til organisasjoner og skoler i fylket, og allerede før starten har en inntrykk av at aksjonen blir møtt med positiv interesse. Åndsveikesaken har vært så forsømt at den nå presser seg fram med egen tyngde.
        Når det gjelder formen for innsamlingen er det ellers mange muligheter. Støtten kan komme som bevilgninger fra organisasjonene, lister på arbeidsplassen vil også være en effektiv innsamlingsmåte, og man oppfordrer arbeiderne til å gi en viss del av en dagslønn til formålet. Fiskere og bønder vil kunne gi en del av en dags fortjeneste.
        I møtet forleden fortalte fylkeslege Engedal at det første utkastet til sentralanstalten er ferdig. Som kjent er det meningen at den skal ligge på Haukås arbeidsgård, og det er distriktsarkitekt Rode som har arbeidet med planen. Utvalget har foreslått at det reises en anstalt med 600 senger, dette er også i flukt med landsplanen for utbygging av åndsveiekforsorgen, men i første byggetrinn blir det ikke tale om å bygge mer enn 250 plasser. Regner en at hver seng koster ca. 15 000 kroner, vil ansalten fullt utbygget komme på bort i mot 4. mill. kr.
        - Vi håper å kunne finansiere anstalten ved innsamling i Bergen og de to fylkene, videre med bidrag fra Hjertelotteriet, hjelpestikken, Rikstrygdeverket m. v sier fylkeslegen. Når det gjelder driften bærer staten disse utgiftene. Det vi må gjøre er å reise anstalten, og det er dette vi nå ber folket i Hordaland om en håndsrekning til. Behovet for plass til disse ulykkelige menneskene er hjerteskjærende stort, og mange hjem og mange mennesker lider under forferdelige forhold. Det kan vi fortelle om som følger de åndsveike på nært hold. Bli med i innsamlingen!
        Vi viser ellers til oppropet i dagens avis og lederen.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Hordaland skal slå et slag for åndsveikeanstalt, 26.09.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.