Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Austjord

Austjord hjem for psykisk utviklingshemmede var i drift mellom 1975 og 1994. På stedet hadde det tidligere vært flere andre institusjoner.

Fakta

I 1924 kjøpte Øistein Austjord gården Norde Lundstad og startet opp Austjord arbeidsskole og arbeidshjem for mindre begavede gutter. I begynnelsen baserte inntekten seg på støtte fra kommunen per elev. Fra 1929 fikk skolen statsstøtte.

Etter krigen og frem til 1969 var Austjord statlig og underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet. Stedet ble da kalt Austjord offentlige skole, og var drevet som yrkesskole for evneveike gutter i alderen 14-18 år.

I 1970 ble institusjonen overdratt fra staten til Buskerud Fylkeskommune, og i 1975 åpnet et hjem for psykisk utviklingshemmede på Austjord. I 1990 ble det oppgitt at Austjord Hjem for Psykisk Utviklingshemmede besto av 12 bygninger, og at institusjonen hadde 50 beboere og 10 dagklienter.

Institusjonen opphørte i 1994.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Per Steinar Sørå
Jeg har vært på åndssvakehjem og skoler. Jeg har alltid vært sterkt nærsynt. Det ble aldri utføt skikkelig øyekontroll, men ble heller dømt for å være åndssvak. Jeg mistet barne/ og ungdomsårene ved å bo på Skjærsand åndssvakehjem. Jeg gikk på Eikelund off. skole for åndssvake og evneveike, til tross at de visste at jeg hadde gode evner. Austjord off. skole var heller ikke bedre. Myndighetene (politikerne) visste hva som foregikk, men gjorde ingenting. De visste ingenting, men det er usant
3.7.2010

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.