Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Krav om bedre ordning med familiepleie, 14.05.1954

Krav om bedre ordning med familiepleie av åndssvake

Et imponerende arbeid av støttelagene rundt om i landet

Fakta

Datering:
1954-05-14
Perioder:
Før HVPU-reformen

Nidaros, Trondheim

        Samordningskomiteen for åndssvakesaken holdt årsmøte i Bergen mandag og tirsdag. Fra Sør-Trøndelag møtte Gunhild Brandtzæg og overpleier Dave. Nord-Trøndelag var representert ved Nina Eik-Nes og overrettssakfører Schiefloe. Hvert av landets fylker har nå sitt støttelag, unntatt de tre nordligste, som har gått sammen i èn komite innen Hålogaland bispedømme. Arbeidet for åndssvakesaken er fordelt på 8 regioner, hvorav Trøndelag, Møre og Romsdal danner en region.
        Vi har talt med fru Brandtzæg, som sier hun er imponert over det arbeid som fylkeskomiteene landet over har utrettet. En rekke mindre hjem er opprettet, og mange er planlagt. På Vestlandet arbeides det iherdig for å opprette en sentralanstalt som skal ligge utenfor Bergen; over en halv million er allerede innsamlet. I Bergens by er tre mindre hjem, hvorav støttelaget driver ett. Romsdal og Møre har samlet nesten en halv million til sitt vordende hjem.

                  50 prosent av de åndssvake i privat pleie 
        Sjefinspektør Wildenskov fra de Kellerske anstalter i Danmark holdt foredrag om familiepleie og privatpleie. Såvel foreldre som fosterforeldre får bidrag for pleie av åndssvake.
          Etter et forslag fra Sør-Trøndelag om at man ønsket mere ordnede forhold på dette området, kom det til et meget interessant ordskifte. Man ble enig om en henstilling til Sosialdepartementet der Samordningskomiteen henstiller at det søkes etablert en tilfredsstillende ordning med familiepleie av åndssvake. Familiepleie bør organiseres i tilknytning til godkjent åndssvakeheim. Åndssvake som er anbrakt i familieforpleining av forsorgsvesenet eller andre instanser, må komme inn under den kontrollerte omsorg som landsplanen for åndssvakesaken forutsetter, heter det i henstillingen. 

                 Krav om særutdannelse for pleiepersonalet
        Spørsmålet om særutdannelse for pleiepersonalet ved åndssvakeheimer var gjenstand for et livlig ordskifte, og det ble nedsatt et arbeidsutvalg med overlege Munch til å ta seg av saken. En finner det for lenge å vente til spørsmålet blir lyst i samband med sinnssyke - og epileptiker- pleien, slik det er meningen.
        Formann i Samordningskomiteen er Astrid Skøien, Oslo. Ny nestformann ble veisjef Oppegård, Molde. Disse to danner sammen med overlege Lohne Knudsen, økonomidirektør Caspersen, kontorsjef O. M. Larsen, sekretæren sakfører Jensberg og kassereren diakon Mjanger arbeidsutvalget. Samordningskomiteen har tilslutning av de fire store helseorganisasjoner, Norges Bondekvinnelag, Norges Husmorforbund og Diakonbroderforbundet.
        Bergens fylkeskomité og støttelaget var et utmerket vertskap, det var utflukter,   middag på Fløyen, stor gjestfrihet og hyggelig samvær. Blant møtets foredragsholdere var overlege Lohne Knudsen, som er Samordningskomiteens konsulent. 

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Krav om bedre ordning med familiepleie, 14.05.1954

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.