Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

De åndssvake må inn i forskernes søkelys, 02.11.1955

De åndssvake må inn i forskernes søkelys

Et vitenskapelig institutt og systematisk klinisk forskning

Foreslår overlege Aug. J. Nissen som taler i Oslo fredag

Fakta

Datering:
1955-11-02
Perioder:
Før HVPU-reformen

Dagbladet

        - Det er min mening at vi straks burde reise et forskningsinstitutt som kunne ta opp til undersøkelse de mangfoldige problemer omkring åndssvakheten. De penger vi måtte bruke til dette vil sikkert gi rikelig igjen selv om vi ikke kan føre dette opp i et eksakt regnskap, sier overlege Ved Østmarka sykehus i Trondheim, Aug. J. Nissen, som fredag holder foredrag i Oslo. Han skal tale på et møte som Støttelaget for Åndssvake i Oslo holder i Universitetets gamle festsal fredag kl. 20.15. emnet er ”Forskning på åndssvakeområdet”.
        Løser vi gåten om hvorfor den åndssvake ikke utfolder sitt sjeleliv slik som han skulle etter naturens orden, hvorfor hans hjerne ikke fungerer slik som det var å vente, har vi også løst noen av de største problemer på den menneskelige biologis område. Vi skal huske på at det er ofte avvikelsen, det mislykte på naturens område som gir oss nye innblikk, nye syn, nye ideer når det gjelder å forstå det normale, sier overlege Nissen, og mange bør sette seg nærmere inn i saken gjennom hans foredrag.
        De åndssvake er tallmessig så mange at man bent fram kan tale om en egen befolkningsgruppe. Det er til og med en befolkningsgruppe som virkelig ruver i samfunnet, og man trenger sannelig ikke løpe langt for å møte problemene.
Ingen har egentlig våget for alvor å reise spørsmålet om å helbrede åndssvakehet, eller å forebygge tilstanden, iallfall ikke i dette århundre. Og dog, burde ikke spørsmålet reises? Skulle de være umulig for vitenskapen å gi seg i kast med dette forskningsområde? Jeg mener: Ingenlunde, sier overlegen. Det vi trenger er tro, håp og – penger.
        Skal vi nærme oss åndssvakeproblemet er det utvilsomt flere veier å gå. Jeg tror dog det riktigste vil være å skaffe oss en oversikt over hele problemet ad statistisk vei. Spørsmålene vil da gjerne måtte formuleres slik:
  1. Hvordan er åndssvakeheten rent generelt utbredt innen den norske befolkning?
  2. Hvordan er den geografiske, den samfunnsmessige og den familiære fordeling?
  3. Hvordan er de forskjellige typer fordelt?
        En må forutsette først og fremst opprettelse av et vitenskapelig institutt og dette institutts første og alminnelige avdeling må være en administrativ – statistisk.
Et stykke på vei er vi kommet, når det gjelder å skille ut bestemte grupper, eventuelt finne bestemte sykdomsformer, men fremdeles er det en meget stor rest, hvor vi ikke finner noe særpreg som gir oss muligheter for å dele opp denne rest i grupper. Det er her den kliniske forskning kommer inn.
        Klinikken må da arbeide sammen med på den ene siden den alminnelige avdeling, og på den annen side mer spesielt laboratoriepregede avdelinger. Disse avdelinger er tre, en psykologisk, en fysiologisk og en patologisk- anatomisk.
        Som et eksempel peker han på hvor betydningsfullt det er at danske psykiatere har påvist en forsinket pubertetsutvikling hos de åndssvake og den rolle dette spiller for den enkelt pasients oppførsel, noe enhver som har med disse mennesker å gjøre i høy grad bør ta seg ad notam.
        Nettopp i forbindelse med den veldige utbygging av vår åndssvakeomsorg er det viktig at vi skaffer oss et stadig større kjennskap til og evne til å forstå den åndssvakes psyke. Behandlingen av de åndssvake er, som kjent, i meget stor utstrekning et sosialt – pedagogisk problem. I denne behandling inngår i meget stor utstrekning arbeidsterapi. Det er nyttig å uteksperimentere de metoder som passer best for de forskjellige typer av åndssvake med forskjellig intelligensgrad og forskjellig alder. Nettopp slike problemer skal den psykologiske avdeling ta opp.
Videre mener overlegen at det ville være av den aller største betydning å få en systematisk undersøkelse av de åndssvakes fysiologi. Ingen vet hvilke interessante ting man der kunne finne. Denne avdeling måtte da også ta alle våre nyeste metoder i bruk for å studere selve hjernens fysiologi. Jeg tenker da ikke minst på registreringen av de elektriske strømmer i hjernen, den såkalte elektroencephalografi.

        Men hør nå foredraget fredag!

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til De åndssvake må inn i forskernes søkelys, 02.11.1955

Bilde til De åndssvake må inn i forskernes søkelys, 02.11.1955

Overlæge Aug. J. Nissen

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.