Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Tilbakestående utsettes for erting og sjikane, 18.11.1956

Tilbakestående utsettes for erting og sjikane

Samordningsrådet for åndssvakesaken ber landets lærere ta saken opp

Fakta

Datering:
1956-11-18
Perioder:
Før HVPU-reformen

Vårt Land

Samordningsrådet for åndssvakesaken i Norge har med samtykke fra Kirke – og Undervisningsdepartementet sendt ut en henstilling til alle landets lærere og lærerinner om å ta opp i skolene spørsmålet om den faglige omgang med den tilbakestående del av befolkningen. Brevet som er sendt ut i 17 000 eksemplarer, peker på at mange fremdeles blir utsatt for utilbørlig behandling og erting, ja til og med sjikane fra kamerater og andre. Man ser også tilfeller av at de blir utsatt for sjenerende iakttakelser av voksne mennesker. Slik mangel på sosial holdning skaper ikke bare store vanskeligheter for dem som er rammet av en eller annen defekt, men den øker også hyrden for de pårørende.
        Samordningsrådet ber lærere og lærerinner i våre skoler om i enda større utstrekning enn tidligere å ta denne saken opp på bredt grunnlag. Det er av den største sosiale og kulturelle betydning at det gjentagende og inntrengende blir føreholdt elevene og betydningen av at de viser respekt og vennlighet mot dem står tilbake. Hvis de kan lære å omgås disse som likeverdige og yte dem støtte og oppmuntring, vil de hjelpe til å løfte en stor samfunnssak.
Samordningsrådet er oppmerksom på at det i like stor grad er hjemmenes sak å fremme denne del av folkeoppdragelsen, men rådet mener at man når lengst ved at saken så ofte som mulig blir tatt opp i skolene og at man derved også vil nå fram til hjemmene, heter det til slutt i henstillingen.
        Brevet er underskrevet av arbeidsutvalget for Samordningsrådet som består av veisjef K. H. Oppegaard, formann Kari Bredal, nestformann Ragnhild Schibbye, Asbjørg Skøien, Petter Haugland, Chr. Lohne Knudsen og Kaare Jønsberg, sekretær.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Tilbakestående utsettes for erting og sjikane, 18.11.1956

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.