Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvak bør byttes ut med ”psykisk utviklingshemmet”,29.05.1965

Åndssvak bør byttes ut med ”psykisk utviklingshemmet”

- Vi ønsker ikke å hermetisere elevene

Fra Vårt Lands utsendte medarbeider Ruth Erlandsen

        Høsbjør, fredag: - Bør vi slutte å snakke om åndssvake og i stedet innføre betegnelsen: Psykisk utviklingshemmet?
        Spørsmålet ble reist av åndssvakesakens egne fortropper på Høsbjør ved Hamar fredag da Samordningsrådet for Åndssvakesaken i Norge åpnet sitt årsmøte med deltakere fra hele landet. Det er ikke første gang det hevdes at ordet åndssvak er blitt en diskriminerende merkelapp og en unødig belastning både for elevene og deres pårørende. Men saken har fått ny aktualitet fordi svenskene overveier å innføre betegnelsen ”psykisk utviklingshemmet” i sin nye åndssvakelov som skal gjelde fra 1. januar 1967. En felles nordisk betegnelse vil by på betydelige fordeler.

Fakta

Datering:
1965-05-29
Perioder:
Før HVPU-reformen

Vårt Land

        Det var statens konsulent i åndssvakesaker, overlege Ole B. Munch, som på årsmøtet kom med forslag om at man forlater ordet åndssvak i offisiell betegnelse. – Tiden har løpt fra de gamle begreper, sa han. Forskningen har vist oss at det er minst hundre forskjellige årsaker som kan fremkalle åndssvakhet, og vi har fått et mangfoldig bilde av de mentalt handikappede, som dette ordet ikke lenger dekker. Psykisk utviklingshemmet er også et bedre begrep når man skal snakke med foreldre om barna og behandlingen av dem. I dag forsøker man å skille flere særgrupper ut fra åndssvakeomsorgen, f. eks. utviklingshemmede på grunn av cerebral parese, og vi blir sittende igjen med noe udefinert, tungt og massivt som ingen er tjent med. Yrkesutdannelse av voksne klienter og plassering i arbeidslivet gjør det også nødvendig å finne en annen betegnelse enn åndssvake. Overlege Munch henstilte til Helsedirektoratet å overveie saken på nytt.
        Til dette svarte statens overlege i psykiatri, Chr. Lohne- Knudsen, at det hjelper lite å velge et nytt navn hvis man samtidig ikke gir navnet et nytt innhold. Fattigvesenet ble i sin tid omdøpt til Forsorgvesenet, og det nye navnet kom snart i samme miskreditt. Overlegen var enig i at man burde velge det nye navn dersom de nordiske land ble enig om det. En annen utvei er å beholde ordet åndssvak og arbeide for at det mister det preg det har for mange mennesker i dag.
        Årsmøtets vel 60 deltakere, som representerer fylkeskomiteer, støttelag og tilsluttede organisasjoner, ble ønsket velkommen av stortingsrepresentant Halldis Tjernsberg, på vegne av Hedmarks Støttelag og ordføreren i Ringsaker. Samordningsrådets formann, kallskapellan Olav Kr. Strømme, betegnet fjoråret som et år preget av jevn og trygg vekst – og ca. 500 nye åndssvake er under omsorg og opplæring. Åndssvakesaken fikk i fjor sitt forskingsfond, og en konferanse om skoleundervisning utløste stor aktivitet. – Vi ønsker ikke å hermetisere våre pasienter, sa formannen, men aktivisere dem, så de kan utnytte de krefter de spenner over til de beste for dem selv og samfunnet. Til det trenger vi mindre enheter ved våre åndssvakehjem, slik at vi kan gi maksimal utdannelse og utrustning til våre elever. Til høsten vil det bli holdt en konferanse om praktisk arbeidstrening, og først i oktober arrangeres også en ”Vi kan” – utstilling, der også de åndssvake skal få vise hva de kan.
        Norges Lærerinneforbund ble enstemmig innvotert som nytt medlem av Samordningsrådet, og dermed er 89 landsomfattende organisasjoner tilsluttet åndssvakesakens fellesorgan.
        Overlege Hallvard Vislie orienterte om den nystartede Åndssvakesakens Forskningsfond, som nå har nådd en kapital på 110 000 kroner. Samordningsrådet kommer til å starte en innsamling for å få penger til fondet. Overlege Vislie understreker at forskningen må gå inn som et direkte og selvfølgelig ledd i det daglige arbeid i institusjonene. Gjennom forskningsfondet har vi sjansen til å skape et stimulerende og våkent miljø for den gruppe medmennesker vi er satt til å ta oss av, sa overlegen.
        Årsmøtet besøkte i går sentralhjemmet for Hedmark og Oppland åndssvake, Åkershagan ved Hamar der man på kort tid er kommet langt med å aktivisere barna. Det nyeste er ledig stilling for fritidsinstruktør som kan legge opp speiderarbeid, ungdomsklubber, idretts – og folkeviseleik, opplyste Åkershagans overlege I. Gimse.
        Om kvelden var man fylkets gjester til middag på Høsbjør. Møtet fortsetter i dag med bl.a. sosialminister Olav Gjærevoll.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Åndssvak bør byttes ut med ”psykisk utviklingshemmet”,29.05.1965

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.