Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede stiftet, 210.2.1967

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede stiftet

Skal ivareta de åndssvakes interesser – Syv foreldreforeninger og støttelag fra Vestfold med Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede ble konstituert under et møte i ELKEM- huset i Oslo lørdag. Forbundets formål skal være å arbeide for at samfunnet yter de psykisk utviklingshemmede full rettferdighet på linje med andre norske borgere. Forbundet skal på landsbasis være et kontaktorgan for de tilsluttede foreninger og enkeltmedlemmer, og skal ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene. Forbundet skal videre bistå med opprettelse av foreldreforeninger hvor slike ikke finnes, og det skal drives opplysningsvirksomhet.

Fakta

Datering:
1967-02-21
Perioder:
Før HVPU-reformen

        Forbundet skal ha et konsultativt landsråd med en representant med personlig varamann fra hvert fylke, og som medlemmer av rådet kan kun velges foreldre eller pårørende til psykisk utviklingshemmede. Det som ga støtet til forbundets tilblivelse er den forstående dannelsen av det såkalte handikap- rådet.
        Forfatteren Arne Skouen ga en liten orientering om aksjonen Rettferd for de handikappede, og fremholdt betydningen av at de personer som står de psykisk utviklingshemmede nær danner sitt eget forbund. – De blinde, de døve og de vanføre har sine egne forbund og kan selv være representert i det planlagte handikap- råd, men de psykisk utviklingshemmede er ute av stand til å tale sin sak og verne om sine egne interesser, sa Skouen. – De nærmeste til å fremme krav om rettferdighet for denne gruppe samfunnsborgere er deres pårørende.
        Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede skal ikke være noen ny veldedighetsorganisasjon. Forbundet skal overfor samfunn og myndigheter fremme kravet om rettferdighet for dem som selv er ute av stand til å kreve.
        Det gikk som er rød tråd gjennom lørdagens forhandlinger at Forbundet først og fremst tar sikte på å samle de psykisk utviklingshemmedes foreldre og andre pårørende. Det ble fra en rekke hold understreket at det er på høy tid at foreldrene nu for alvor trer frem og virkelig krever at samfunnet gjør sin plikt overfor de psykisk handikappede.
        Der ble en bred debatt om forbundets stilling vis a vis Samordningsrådet for åndssvakeomsorgen. Rådets innsats ble fremhevet av en rekke talere, og der hersket et sterkt ønske om å samarbeide med Samordningsrådet.
        I sin tiltredelsestale understreket forbundets første formann, Gunnar Søyland, Stavanger, behovet for en samling av foreldreforeninger og støttelag. – Når vi opptrer samlet, kan vi gi våre krav større tyngde, fremholdt han.
        Der ble valgt et interimsstyre, som skal fungere til forbundets første ordinære landsmøte. Som formann valgtes Gunnar Søyland, Stavanger, som nestformann Bjørn Bergerad, Oslo, og som styremedlemmer Anders Haukvik, Holmestrand, Isak Fristad, Telemark, Odd Mathisen, Tønsberg, Inger Margrethe Lothe, Bergen og Gudrun Mortvedt, Sarpsborg.
        19 støttelag og foreldreforeninger gikk med i forbundet fra starten. Representanter fra ytterligere fem foreninger meddelte at de ville ta spørsmålet om medlemskap i forbundet opp med sine respektive styrer. Man kan vel imidlertid regne med tilslutning også fra disse. Inntil første ordinære årsmøte får det konsultative råd en representant fra hver forening som er med i forbundet. De foreninger som slutter seg til før forbundets årsmøte vil bli representert i dette midlertidige råd.
        Blant medlemmene av det konsultative råd er formannen i Sandefjord og Sandar Støttelag for Åndssvake, Dagmar Håkonsen, formannen i foreldreforeningen for Røde Kors Daghjem, Sandefjord, Inger Lise Hvidsten, Odd Mathisen fra Foreldreforeningen for Redd Barnas daghjem, Tønsberg, Sonja Haukvik fra Hjerteklubben i Holmestrand, Marie Gustavsen fra Støttelaget i Horten, Anders Haukvik fra Foreldreforeningen for Fossnes og Petra Andersen fra Tønsberg og Omegns Støttelag for Fossnes Sentralhjem. Hele 7 foreldreforeninger og støttelag i Vestfold er med i forbundet fra starten.
        Jan Olsen, formannen i styret for Røde Kors Daghjem, Sandefjord, takket ved møtets avslutning Emma Hjorths Venner for det gode forarbeide i forbindelse med opprettelsen av Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede, og ga uttrykk for håp om at forbundet må bli et kraftig redskap for fremme av rettferdighet for personer med psykisk handikap.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede stiftet, 210.2.1967

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.