Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Godt arbeid utført ved åndssvakeomsorgen i Nord-Norge,27.07.1968

Godt arbeide utført ved åndssvakeomsorgen i Nord-Norge

Planene om ferie – og småhjem vil få stor betydning for fremtiden

Fakta

Datering:
1968-07-27
Perioder:
Før HVPU-reformen

Harstad Tidende

        Områdeoverlegen ved Åndssvakevernet i Nord-Norge – Th. Blom-Bakke, Harstad, forlater Harstad i disse dager for å tiltre sin nye stilling som områdeoverlege i Telemark, der han vil bli tilknyttet sentralinstitusjonen for åndssvakevernet i fylket – ”Dagsrudheimen” utenfor Skien. Overlegen skal dessuten tilknyttes fylkeslegekontoret i Skien som fylkespsykiater. Det har imidlertid ikke lyktes å skaffe søkere til stillingen som ny overlege til åndssvakeomsorgen i Nord-Norge, og overlege Blom-Bakke har etter henstilling fra Helsedirektoratet sagt seg villig til å betjene institusjonene her oppe ved besøk i noen dager annenhver måned inntil videre.
        I en avskjedsprat med Harstad Tidende sier overlege Blom-Bakke at det ikke er med lett hjerte han forlater Nord-Norge. I de tolv årene han har vært i landsdelen – derav tilknyttet Trastad de siste seks årene som områdeoverlege – har han og hans familie funnet seg godt til rette og lært å sette pris på menneskene og miljøet her nord. De har funnet seg mange venner her som de vil komme til å savne i tiden som kommer, og de har mange gode minner å ta med seg fra tiden her.
        Trastad har gjennomgått en rivende utvikling de siste årene, sier overlegen, utbyggingen er kommet godt i gang, og med de midler man har hatt til rådighet har virksomheten gått bra. Mangelen på kvalifisert hjelp har gjort seg merkbart gjeldende, og med den store søknadsmassen kan ventetiden ofte bli lang for mange pasienter som trenger hjelp. Hjelpepleieskolen som nu er kommet godt i gang vil imidlertid hjelpe godt på, og med en permanent ordning vil man forhåpentlig om noen til komme over de verste vanskelighetene.
        - Stillingen som områdeoverlege er foreslått lagt til Tromsø. Vil ikke denne ordningen virke uheldig for Trastad? 
         Departementet har funnet det mest hensiktsmessig slik, alle forhold tatt i betraktning. Det kan jo synes uheldig, men man skal være klar over at det er meningen å få en fast avdelingslege ved Trastad. Med den store legemangel som gjør seg gjeldende er det selvsagt vanskelig å få en tilfredsstillende ordning så snart som man kunne ønske.
        - Trastad har som mål å tilbakeføre flest mulig av pasientene til sine familier eller til såkalte småhjem. Hvordan er mulighetene for å gjennomføre dette?
        - Det er gode muligheter for at mange pasienter etter et opphold på Trastad kan tilbakeføres til sine hjem, der forholdene ikke ligger til rette for det, vil man forsøke å opprette ”småhjem”, der man kan plassere f.eks. 7 pasienter under tilsyn av en fast bestyrerinne. Slike hjem vil forsøkes spredt ut over i distriktene på sentrale steder, og de vil få en særlig stor betydning i Nord-Norge hvor avstandene er så store. Det er gledelig å konstatere at kommunene stiller seg velvillig til saken ved å stille tomter til disposisjon. Vi håper at arbeidet med å reise 10 slike småhjem i Nord-Norge kan komme godt i gang i den nærmeste fremtid.
        - Det arbeides også med planer om feriehjem for psykisk utviklingshemmede?        

        - Ja, det er allerede sikret et tomtareal på 390 dekar på østkysten av Spania. Et slikt feriehjem vil få stor betydning, særlig for Nord-Norge med sine korte og kjølige somre. Pasientene vil ha stor glede og nytte av den variasjon og forandring i tilværelsen et slikt ferieopphold kan by på – det viser seg at miljøforandring og behagelig klima ofte har en gunstig virkning på dem. Ferieprosjektet i Spania skal utbygges med basseng og paviljonger med plass til omkring 100 pasienter. Det ligger i et meget gunstig klima i nærheten av Alicante – ”Europas Florida” blir det gjerne kalt – og det vil kunne brukes til ferieopphold 8-10 måneder i året. Vi håper at prosjektet kan realiseres på en hurtig og grei måte og bli til glede og nytte for de psykisk utviklingshemmede i dette kjølige og barske landet vårt.
        - Når det gjelder Trastad gård, overlege Blom-Bakke, hvordan vil De vurdere virksomheten der i dag og utsiktene for fremtiden?
        - Som områdeoverlege de siste seks årene vil jeg gjerne ha sagt at det er utrettet svært mye ved Trastad med de ressurser som står til rådighet. Det er et aktivt miljø og en god ånd der som gir gode resultater og lover godt for fremtiden. Når utbyggingen om kort tid er fullført, vil vi dessuten stå bedre rustet til å møte de vanskeligheter som måtte komme.
        - Til slutt et personlig spørsmål, overlege Blom-Bakke, De sa at De har funnet Dem vel til rette i Nord-Norge disse tolv årene. Hvilke faktorer vil De da fremheve, som i særlig grad har bidratt til det?
        - Jeg kan godt si at jeg har levd mange av mine beste år her oppe. Menneskene her er stort sett hyggelige og gjestfrie, de er lette å være sammen med, og de er preget av en ukuelig optimisme som virker inspirerende.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Godt arbeid utført ved åndssvakeomsorgen i Nord-Norge,27.07.1968

Bilde til Godt arbeid utført ved åndssvakeomsorgen i Nord-Norge,27.07.1968

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.